Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget inom vårdval neurologi omfattar ett basuppdrag som alla vårdgivare ska kunna utföra. Neurofysiologisk vård kommer att tillhöra vårdvalet för klinisk neurofysiologi.

Vårdgivarna som är både neurologer och neurofysiologer kan ansöka om godkännande i både vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård och vårdval för klinisk neurofysiologi.

Avgränsningar

Vårdvalet omfattar specialiserad neurologi i öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som ska utföras av primärvården.

Högspecialiserad och sällan förekommande vård hör till akutsjukhus och vård som ska utföras av specialist i allmänmedicin till primärvården.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag och bilagor som gäller från och med 2018-01-01

Förfrågningsunderlag som gäller från och med 2014-04-01

Allmänna villkor för Vårdval Stockholm

Checklistor

Ersättningsmodellen

I vårdvalet är vårdtjänsterna prissatta efter tids-, kompetens- och kostnadsmässig resursåtgång. De ersättningar som föreslås i förfrågningsunderlaget, del 6, har stämts av mot nuvarande ersättningar i avtalen med privatpraktiserande neurologer.

Ersättningarna inkluderar vårdgivarens kostnader för basal medicinsk service. Medicinsk service som kostar mer ersätts med faktisk kostnad. Läkemedlet Botox bekostas av Beställaren.

Införandet av vårdval ger varierande konsekvenser för de enskilda vårdgivare som för närvarande har avtal med landstinget beroende av vilken vårdprofil de har.

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Gäller från och med 2018-01-01

Gäller från 2014-04-01

Faktureringsadresser för personer från andra länder

Kontakt för vårdgivare

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Relaterat