Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Uppdraget omfattar öppen specialistvård som inte är högspecialiserad, kräver tillgång till akutsjukhusets resurser eller kan omhändertas inom primärvården. Med vårdvalen förtydligas opererande vårdgivares ansvar för att ta hand om postoperativa komplikationer.

Målgrupp

Målgruppen är vuxna och ungdomar 15 år eller äldre, samt barn under 15 år med genomgången pubertet.

Basuppdrag

Basuppdraget innebär:

  • urologisk mottagning och ingrepp i lokal anestesi i öppenvård
  • utredning, viss behandling och uppföljning av cancerpatienter
  • att patienter med cancerdiagnos ska tillhandahållas en kontaktsjuksköterska
  • att vårdgivaren ska delta i multidisciplinära konferenser.

Tilläggsuppdrag

Uppdraget har två tilläggsuppdrag:

  • dagkirurgiska operationer
  • och uroterapeutisk utredning och behandling.

Basuppdraget är obligatoriskt men tilläggsuppdragen kan vårdgivaren ansöka om att genomföra.

Personalkompetenser

Läkare ska vara specialistläkare i urologi och sjuksköterska ska vara specialist inom adekvat specialitet. Kontaktsjuksköterska och uroterapeut ska ha genomgått för uppdraget specificerad utbildning.

I vårdval specialiserad urologi ställs krav att minst två läkare ska vara kliniskt verksamma till minst 75 procent. Mottagning med en läkare kan  tillåtas efter individuell prövning utifrån geografisk tillgänglighet om vårdgivaren endast utför basuppdraget.

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare

Lista med godkända vårdgivare inom specialiserad urologi. Uppdaterad 17 april 2018.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag som gäller från 14 augusti 2017 till 31 juli 2018

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Vårdhygienska aspekter – operation

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Patientgrupper och kostnadsansvar somatisk specialistvård

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Stockholms läns landsting. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Frågor och svar

Frågor inför godkännande

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.