Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den första november 2016 startade vårdval inom specialiserad urologi. Hittills har en vårdgivare godkänts men ca tio vårdvalsansökningar har kommit in. Planen är att vårdvalet ska vara i full drift den 1 maj 2017. Fram till 1 maj 2017 vidtar hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtgärder för att säkerställa omhändertagandet av de patienter som berörs.

Urologisk vård fram till 1 maj 2017

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård hos en godkänd vårdgivare inom vårdval specialiserad urologi, på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av ett femtontal övriga  vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Förändrat uppdrag genom nya vårdvalet

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016-2019. Dessutom har ersättningstaket tagits bort i och med införandet av vårdval.

Specialiserad urologi - vårdval Stockholm

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi samt uroterapeutisk utredning och behandling. Förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.

Justerad ersättning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 25 oktober 2016 beslutat om förändringar i prisnivåerna vilket har lett till att fler vårdvalsansökningar har kommit in.

Stärkt uppföljning

Nämnden har även beslutat om skärpt uppföljning med syfte att säkerställa att endast de patienter som kräver omhändertagande av en specialist inom urologi får vård inom vårdvalet. Uppföljningen kommer att vara viktig för att säkerställa kostnadskontroll.

Snabbare process för auktorisation

Hälso- och sjukvårdsdirektören får mandat att besluta om auktorisation, allt för att snabba på processen.

Projekt Hållbar Urologi Stockholm

För att ta fram en plan över hur den urologiska vården ska organiseras på kort och lång sikt har förvaltningen startat projektet Hållbar Urologi Stockholm. Syftet med projektet är att säkra en systemeffektiv urologisk specialistvård inom Stockholms län med utgångspunkt från Framtidsplanen och gällande cancerplan. Målet är att invånarna ska erbjudas en god, tillgänglig och jämlik vård. En viktig del i detta projekt är att utreda hur prostatcancervården ska organiseras. Att skapa sammanhållna vårdprocesser för patienter med prostatacancer är ett prioriterat uppdrag.

Läs Cancerplanen 2016-2019 här:

Förlängda avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har erbjudit nuvarande vårdgivare inom den specialiserade öppenvårdsurologin (ej vårdval) förlängda avtal till och med 30 april 2017.

Ökad kapacitet på akutsjukhusen

För att säkerställa omhändertagandet av patienter inom öppenvårdsurologin har Karolinska Universitetssjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus fått i uppdrag att utöka sin kapacitet med öppenvårdsbesök inom urologi till dess att vårdvalet har full kapacitet.

Hur berörs patienter?

Alla patienter med urologiska besvär börjar hos sin husläkare. Där görs den primära utredningen och husläkaren remitterar sedan vid behov vidare till en urolog.

Patienter med akuta besvär kommer även framöver att prioriteras och få behandling inom vårdgarantitiden. Oavsett vem som utför vård av urologiska patienter med prostatacancer kommer vårdgivarna att vara ålagda att delta i det nationella arbetet med standardiserade vårdförlopp

 

Standardiserade vårdförlopp:

Husläkare remitterar som vanligt tills vidare