Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Den första november startar vårdval inom specialiserad urologi. Hittills har det inte kommit in tillräckligt många vårdvalsansökningar för att tillgången till specialiserad urologisk vård framöver ska anses tillfredsställande. Därför vidtar hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtgärder för att säkerställa omhändertagandet av de patienter som berörs.

Urologisk vård idag, hösten 2016

I dagsläget utförs specialiserad urologisk öppenvård på Stockholms läns sju akutsjukhus samt av 16 vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdgivarna utanför akutsjukhusen styrs av olika avtal med olika villkor och förutsättningar.

Förändrat uppdrag genom nya vårdvalet

Det nya vårdvalet har utvecklats i samverkan med urologer, sjuksköterskor och medicinska rådgivare på akutsjukhus. Även patientföreningar har medverkat. Uppdraget inom vårdvalet skiljer sig från den verksamhet som bedrivs av vårdgivare inom den specialiserade urologin idag.

Vårdvalet möjliggör för vårdgivare att utveckla nya arbetssätt eftersom besök hos kontaktsjuksköterska, uroterapeut och vissa besök hos sjuksköterska kommer att ersättas. Den här förändringen går i linje med cancerplanen för 2016-2019. Dessutom har ersättningstaket tagits bort i och med införandet av vårdval.

Specialiserad urologi - vårdval Stockholm

Vårdvalet gäller specialiserad urologi med tilläggsuppdrag för urologisk dagkirurgi samt uroterapeutisk utredning och behandling. Förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.

Enighet kring innehåll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dialog med vårdgivare uppfattat en enighet kring själva innehållet i vårdvalet, men ersättningsnivån har ansetts för låg. Därför har en stor majoritet av de aktuella vårdgivarna hittills valt att inte ansöka om plats i vårdvalet. Med anledning av detta behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen säkra kapaciteten efter 31 december 2016. Då ska de vårdgivare som väljer att inte ansöka om vårdval ha avvecklat sin verksamhet.

Justerad ersättning

Hälso- och  har den 25 oktober 2016 beslutat om förändringar i prisnivåerna.  Förhoppningen är att dert ska leda till att fler ansökningar kommer in.

Stärkt uppföljning

Nämnden har även beslutat om skärpt uppföljning med syfte att säkerställa att endast de patienter som kräver omhändertagande av en specialist inom urologi får vård inom vårdvalet. Uppföljningen kommer att vara viktig för att säkerställa kostnadskontroll.

Snabbare process för auktorisation

Hälso- och sjukvårdsdirektören får mandat att besluta om auktorisation, allt för att snabba på processen.

Projekt Hållbar Urologi Stockholm

För att ta fram en plan över hur den urologiska vården ska organiseras på kort och lång sikt har förvaltningen startat projektet Hållbar Urologi Stockholm. Syftet med projektet är att säkra en systemeffektiv urologisk specialistvård inom Stockholms län med utgångspunkt från Framtidsplanen och gällande cancerplan. Målet är att invånarna ska erbjudas en god, tillgänglig och jämlik vård. En viktig del i detta projekt är att utreda hur prostatcancervården ska organiseras. Att skapa sammanhållna vårdprocesser för patienter med prostatacancer är ett prioriterat uppdrag.

Läs Cancerplanen 2016-2019 här:

Förlängda avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen erbjuder nuvanrande vårdgivare inom den specialiserade öppenvårdsurologin att förlänga nuvarande avtal med fyra månader.

Ökad kapacitet på akutsjukhusen

För att säkerställa omhändertagandet av patienter inom öppenvårdsurologin kommer akutsjukhusen ha beredskap att öka sin kapacitet från årsskiftet som ett komplement till vårdvalsaktörer och annan urologisk verksamhet. Den största ökningen av vårdvolymer på akutsjukhusen planeras ske på Capio S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur berörs patienter?

Alla patienter med urologiska besvär börjar hos sin husläkare. Där görs den primära utredningen och husläkaren remitterar sedan vid behov vidare till en urolog.

Fram till att avtalen avslutas kommer alla öppenvårdsurologer att ta emot patienter. De patienter som går hos en urolog i öppenvården idag och ska fortsätta med behandling eller uppföljning kommer att få information från sin urolog om vilken mottagning som tar vid.

Patienter med akuta besvär kommer även framöver att prioriteras och få behandling inom vårdgarantitiden. Under en övergångsperiod kan patienter med inte lika akuta besvär få vänta lite längre på behandling.

Oavsett vem som utför vård av urologiska patienter med prostatacancer kommer vårdgivarna att vara ålagda att delta i det nationella arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp:

Husläkare remitterar som vanligt tills vidare

Husläkare ska följa behandlingsriktlinjer på viss.nu och hantera den urologiska behandlingen som kan ske i primärvården. Vid behov ska husläkaren remittera till befintliga vårdgivare inom öppenvårdsurologin tills annat anges. Om urologerna i öppenvården inte har möjlighet att ta emot patienten innan avtalen avslutas ska de remittera vidare enligt information som kommer att tillhandahållas.

Kontaktperson