Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Stockholms läns landsting kan ansöka om Vårdval Vaccination. Ansökningar tas emot löpande.

Vårdvalet omfattar från och med januari 2017 två vaccinationsprogram. Sökanden väljer själv vilka vaccinationsprogram den vill delta i:

  • säsongsinfluensa
  • pneumokocker

Sökande ska godkännas för att kunna driva verksamheten. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Vårdgivare som tidigare har haft avtal

Observera: De vårdgivare som har ett godkänt avtal gällande från och med
2016-03-01 eller senare ska ej ansöka på nytt då detta avtal gäller tills vidare.

Tidigare avtal, Regelbok vaccination, upphörde 2016-02-29. De vårdgivare som  hade detta avtal är nu utestängda från journalföring i Vaccinera och mottagningen är inaktiverad i Vaccinera. Dessa vårdgivare behöver ansöka på nytt.

Så här ansöker du på nytt:

  1. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningshandlingarna i två exemplar och postar dem till adressen nedan.
  2. Logga in i e-blanketten. Använd länken ”För nyregistrering och för inaktiverad mottagning…”
    Sedan tidigare avtal är mottagningen registrerad i e-blanketten och mottagningen har ett HSAid. HSAid är knutet till mottagningens journal i Vaccinera. Fyll i mottagningens HSAid och uppdatera övriga uppgifter.

Om du har glömt mottagningens HSAid kontakta SLL IT Servicedesk, se nedan. Läs mer under rubriken e-blankett.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i e-blanketten.

Husläkarverksamhet och sjukhus

Vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhusavtal har vaccination i sina grunduppdrag och ska inte ansöka om Vårdval Vaccination. Ändrade uppgifter registreras i e-blanketten. Läs mer under rubrik e-blankett.

Verksamhet ansluten till sjukhus inom SLL ska endast kontakta respektive sjukhus vaccineraadministratör för att få inloggningsuppgifter till systemet Vaccinera.
Dessa verksamheter ska inte fylla i e-blankett eller ansökan.

Nya sökande

Observera: De vårdgivare som har ett godkänt avtal gällande från och med
2016-03-01 eller senare ska ej ansöka på nytt då detta avtal gäller tills vidare.

Så här ansöker du om Vårdval Vaccination för första gången:

  1. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningshandlingarna i två exemplar och postar till adressen nedan och
  2. registrerar din mottagning i en elektronisk blankett. Läs mer under rubriken e-blankett.

E-blankett och ansökningshandlingar ska skickas in för varje enskild mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i e-blanketten. 

Husläkarverksamhet

Vårdgivare som ansöker om Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjuksvård registerar sig endast i e-blankett. Läs mer under rubriken e-blankett

Ansökningshandlingar och förfrågningsunderlag

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

E-blankett

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kontaktar du SLL IT.

Ansökningsadress

Ansökningshandlingarna ska undertecknas i två exemplar och skickas till:

Rapportering och journalföring

Vaccinera är den e-tjänst som ska användas av vårdgivaren vid journalföring och rapportering av utförda vaccinationer. Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient.

Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning. Denna betalas ut av Stockholms läns landsting en gång per månad. I Vaccinera kan vårdgivarna även ta ut standardrapporter för uppföljning.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

vaccination.hsf@sll.se

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.