Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag barn och ungdomsmedicinska mottagningar

Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag barn och ungdomsmedicinska mottagningar

Ansökningsblankett och anvisningar för inlämnande av ansökan av tilläggsuppdrag. Blanketten är avsedd för barn och ungdomsmedicinska mottagningar inom området psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.