Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kommande ändringar

Beslutade ändringar som ännu inte har aviserats i ändringsmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 27 september 2016 om kommande ändringar. 

Förändringarna omfattar krav på remiss för nybesök till läkare och krav på minst två läkare per mottagning (genomförs på sikt). Dessutom ska ersättningen omfördelas med inriktning att höja ersättning för avancerade åtgärder och sänka ersättning för basala åtgärder. Ersättningen för psoriasispatienter ska utredas. Även kostnadsansvaret för medicinsk service ska utredas liksom förutsättningarna för att införa takkonstruktioner. Konsekvenser blir en förbättrad tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet för patienterna.

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller olika former av specialiserad hudsjukvård för vuxna och barn i öppenvård. Uppdraget består av att diagnosticera, behandla och följa upp

  • hudcancer
  • inflammatoriska sjukdomar
  • infektioner
  • hudsår
  • venerologi.

Ett särskilt uppdrag består av att vårda och behandla patienter med psoriasis. Som tilläggsuppdrag finns också behandling av palmar hyperhidros (handsvett).

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklistor

Ersättning och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning, och för att uppföljningen ska fungera, ska du rapportera vårdkontakter till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Somatisk specialistvård - patientgrupper och kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar inom den somatiska specialistvården. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Stockholms Läns Landsting. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Kontakt för vårdgivare

Alla frågor kring ansökan om vårdval ska mejlas till: vardval.hsn@sll.se

Har du frågor angående uppdrag Hudmottagning kontakta:

Relaterad information