Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, psykiatri och psykosomatik, neurologi eller barn.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från slutenvården. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tretton inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Pediatrik
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggstjänst till uppdraget består av behandling i bassäng.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2017

Förfrågningsunderlag som gäller t.o.m 31 december 2016

Checklistor inför driftstart

Övergångsregeln

För dig som inte har specialistkompetens gäller en övergångsregel till och med den 31 december 2015.

Om du är godkänd i vårdvalet enligt övergångsregeln och redan omfattas av avtal gäller följande:

 • Yrkesförbundet Fysioterapeuternas specialistkompetens ska vara uppnådd och även godkänd i avtalet senast den 31 december 2017 för att avtalet därefter ska fortsätta att gälla. Certifikatet ska skickas in tillsammans med blanketten ” Ansökan om förändring - Specialiserad fysioterapi” senast den 15 december 2017.

Vikariat

Använd denna ansökningsblankett om du vill ansökan om vikariat. Från och med den 1 januari 2016 upphör övergångsregeln att gälla.

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar som gäller från 2017-01-01

Rapporteringsanvisningar som gäller från 2015-06-01 till och med 2016-12-31

Information till privata vårdgivare (ej SLSO) angående fakturering av utrikespatienter

Vid fakturering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen av besök gjorda av patienter från andra länder gäller prislistan i förfrågningsunderlaget (se bilaga Ersättningsvillkor). Detta förutsatt att patienten kan uppvisa nödvändiga intyg.
För mer information om patientavgifter, intyg med mera – se under Patientavgifter.

Fysioterapeuter inom LOF

Fysioterapeuter som är verksamma enligt lag 1993:1652 om ersättning för fysioterapi kan arbeta inom vårdvalet och ha sin etablering vilande.

Frågor inför ansökan om vårdval

Frågor inför ansökan om vårdval ställs till någon av handläggarna angivna under kontakt för vårdgivare.

Vårdgivare som har avtal inom Specialiserad fysioterapi samt sökande som har tilldelats en handläggare ska vända sig till sin handläggare.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information