Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, psykiatri och psykosomatik, neurologi eller barn.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från slutenvården. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tretton inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Pediatrik
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggstjänst till uppdraget består av behandling i bassäng.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns.

Förfrågningsunderlag

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor inför driftstart

Vikariat

Använd denna ansökningsblankett om du vill ansöka om vikariat.

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar

Information till privata vårdgivare (ej SLSO) angående fakturering av utrikespatienter

Vid fakturering till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen av besök gjorda av patienter från andra länder gäller prislistan i förfrågningsunderlaget (se bilaga Ersättningsvillkor). Detta förutsatt att patienten kan uppvisa nödvändiga intyg.

Patientavgifter

Här finns samlad information om patientavgifter inom Stockholms läns landsting.

Fysioterapeuter inom LOF

Fysioterapeuter som är verksamma enligt lag 1993:1652 om ersättning för fysioterapi kan arbeta inom vårdvalet och ha sin etablering vilande.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

För allmänna frågor om vårdvalet:

Relaterad information

Allmänna villkor för vårdverksamhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om allmänna villkor som gäller för samtliga vårdavtal som tecknas mellan vårdgivare och Stockholms läns landsting.

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.