Beräkning av ACG 2017

ACG ersättning 2017 för husläkarverksamheten

ACG ersättning 2017 för husläkarverksamheten

ACG-ersättning per listad och år enligt FFU 2017