CNI-ersättning

CNI-ersättning för husläkarverksamhet

CNI-ersättning för husläkarverksamhet

Tabellen anger ersättning per listad och år under 2016.