CNI-ersättning

CNI-ersättning 2017 för husläkarverksamhet

CNI-ersättning 2017 för husläkarverksamhet

Tabellen anger ersättning per listad och år under 2017.