Fakturaunderlag för samverkan

Fakturaunderlag för samverkan inom husläkarverksamhet

Fakturaunderlag för samverkan inom husläkarverksamhet

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

  • Vårdval Stockholm