Mall: bonus och vite

Beräkningsmall bonus och vite 2015 - Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Beräkningsmall bonus och vite 2015 - Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

För prognos över mottagningens bonus/vite 2015, fyll i de gröna cellerna med förväntat resultat och förväntad total ersättning.

  • Vårdval Stockholm