Mall kompetensutveckling

Mall för redovisning av kompetensutvecklingsinsatser för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

Mall för redovisning av kompetensutvecklingsinsatser för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

Målrelaterad ersättning utgår för redovisning av kompetensutvecklingsinsatser. Ifylld mall skickas till ansvarig avtalshandläggare per e-post senast 31 december 2016.