Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

  1. åldern hos de listade personerna
  2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
  3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken Listningsersättning.

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget (se länk nedan). För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Detta beskrivs i rapporteringsanvisningarna som finns under rubriken Rapportering av vårdkontakter.

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken Målrelaterade ersättningar.

Listningsersättning 2018

Rapportering av vårdkontakter

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Inbjudan till vårens registreringsutbildningar

Nu finns nya datum till vårens registreringsutbildningar för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Inbjudan och anmälan till registreringsutbildningen finns nedan i länken. Skicka länken till medarbetare som är intresserade av utbildningen.

Varje medarbetare som vill delta ska fylla i samtliga uppgifter och skicka formuläret.

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annat län än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

För utomlänspatienter utgår inget KVÅ-tillägg och för de personer som valt att lista sig på mottagningen utgår heller ingen listningsersättning.

Privata vårdgivare får en högre besöksersättning för utomlänspatienter som under 2016 är 1800 kr för ett läkarbesök och 600 kr för ett besök hos annan yrkeskategori. Denna ersättning ska även täcka eventuella kostnader för medicinsk service.

Landstingsdrivna vårdgivare ska fakturera patientens hemlandsting eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2018

Rutiner för 2017

Information om kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning 2017 samt rutiner för godkännande.

Målrelaterad ersättning för äldremottagning

Ersättningen för godkänd äldremottagning är 11 kronor per listad i hela länet delat med antalet listade 75 åringar i hela länet. Beräkningen görs per den 31 december det år den målrelaterade ersättningen avser, och ersättningen är en engångsersättning per år.

Utbetalning sker i samband med utbetalning av den sammanlagda målrelaterade ersättningen för året.

Exempel på beräkning av ersättning för äldremottagning

I länet finns totalt 1 980 000 listade. Av dessa är 126 000 personer 75 år eller äldre. Ersättningen för godkänd äldremottagning blir då: 1 980 000 x 11 kr / 126 000 = 173 kr

I detta exempel erhåller mottagningen 173 kr per listad/år för de listade som är 75 år eller äldre.

Ansökan om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till ansvarig avtalshandläggare. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.

För kontaktuppgifter till handläggare se under rubrik Kontakt för vårdgivare.

Mall för redovisning

Mall för 2017:

Exempelmall på kvalitetsarbete

Ersättning för utökade öppettider

Ersättning för samverkan

Ersättning för samverkan

Regler och faktureringsunderlag för ersättning för samverkan som inte finansieras av landstinget och som inte kan hänföras till en enskild patient.

Fakturaunderlag för samverkan

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

Fakturera

Fakturera viss rekvisitionsläkemedel

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Relaterat

ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.