Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Psykosociala insatser är en del i första linjens hälso- och sjukvård när det gäller psykisk ohälsa och missbruk. Insatserna ska vara en naturlig del i husläkarverksamhetens förebyggande arbete och rehabilitering.

Psykosociala insatser ska främst syfta till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med fokus på den enskildes problemområde som ångest, depression, stress, beroende eller kris.

Insatserna ska ges så att patientens egna resurser tillvaratas, och när så är aktuellt, bidra till återgång i arbete.

Målgruppen omfattar främst patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov av krisstöd. De psykosociala insatserna ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och ungdomspsykiatrins specialistkompetens.

Behandlingsriktlinjer

Psykosociala insatser ska i normalfallet föregås av bedömning av läkare i vårdgivarens egen husläkarverksamhet. Huvudinriktningen är att de psykosociala insatserna ska ges som korta behandlingsserier.

Om nationella riktlinjer, regionala och lokala vård- och handlingsprogram anger längre behandlingsserier, ska dessa följas. Likaså ska dessa riktlinjer följas gällande gränsdragningen till de sjukdomstillstånd och behandlingar som ska ges av psykiatrisk specialistkompetens.

Insatserna ges av legitimerad sjukvårdsprofession eller socionom med minst grundutbildning i psykoterapi så kallad steg 1.

Godkända vårdgivare

Många husläkarmottagningar har kompetens i kognitiv beteendeterapi, dessa mottagningar finns här:

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdraget kontakta:

Relaterad information

Psykiatristöd

Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.