Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vad är korttidsboende och personlig assistans?

Dessa definitioner är avstämda i den sakkunniggrupp som finns mellan KSL och HSF.

Barnboende vs. korttids.

Beslut om barnboende fattas enligt LSS §9.8. Då ingår HSL i insatsen och är kommunens ansvar. Det händer att barn har beslut om barnboende 9.8 men ändå bor vissa dygn i månaden hemma.

Beslut om korttidsvistelse fattas enligt LSS §9.6. Detta gäller barn, unga och vuxna. Dock allra vanligast för barn och unga. Kan finnas i form av korttidshem, stödfamilj eller lägervistelse. HSL ingår inte i kommunens ansvar.

I förarbetena om insatsen 9.6 står: ”Det bör också beaktas att vissa personer – framförallt vissa barn och ungdomar – har behov av medicinska omvårdnadsinsatser i samband med korttidsvistelse- i förekommande fall måste huvudmannen för verksamheten samverka med sjukvårdshuvudmannen för att säkerställa tillgången till särskilda medicinska omvårdnadsinsatser och behövligt expertstöd av den art som sjukvårdshuvudmannen i övrigt förfogar över.”

Beslut om korttids/växelvård för personer inom LSS personkrets kan också fattas enligt SoL §4.1 ”bistånd… för sin livsföring i övrigt”. Då ingår HSL-ansvaret för kommunen liksom i andra boendeformer enligt SoL för äldre och funktionshindrade. Men detta bör inte påverkas alls av förändringen som sker nu, det är samma villkor som tidigare för kommunen och utförarna.

Boende vs. personlig assistans

I ett boende för vuxna enligt LSS § 9.9 ingår stöd med all omvårdnad som den enskilde behöver. Det finns dock undantag – där en person har beslut om 9.9 men trots det även har beslut om personlig assistans (enligt LSS § 9.2).

Det borde då vara utformat med dels en personalgrupp som är knuten till boendet och boendeinsatsen, och dels viss personal som är personlig för den enskilde som personlig assistent. Finns förmodligen enbart i ett fåtal kommuner, är en tveksam konstruktion lagstiftningsmässigt.

HSL-ansvaret borde då rimligen följa med 9.9-beslutet, dvs att det ingår då man har beslut om bostad. Det ska då finnas ansvarig HSL-personal som för alla andra i en bostad.

Ej att förväxla med så kallade ”assistansboenden” (ej en lagmässig beskrivning). Det handlar om att utförare av personlig assistans även fungerar som hyresvärd åt en eller flera brukare. Brukarna har då valt att bo ihop som i ett kooperativ eller som hos vilken hyresvärd som helst. Detta är inte ett LSS § 9.9-boende, och HSL-ansvaret ingår ej.

Uppdaterad: 8 september 2015