Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vacciner till BVC

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ersätter kostnader för de vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler, BVC.

Beställningsrutiner för vacciner, prislista för upphandlade vacciner och information om restnoterade vacciner:

Vaccinavtal

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom SLL. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Normalt beställer BVC direkt från vaccinbolag och anger sitt eget kundnummer. För vacciner inom allmänna programmet (och Engerix-B i särskilt program) går fakturan då automatiskt direkt till HSF.

Vid beställning av BCG-vaccin AJVaccines och Tuberculin PPD till riskgrupp inom särskilt program ska även betalkundnummer 58966 anges så att fakturan går direkt till HSF.

Beställning via apoteket ApoEx

Beställning av läkemedel på rekvisition görs i Proceedo. Alla beställningar levereras via Apoteket ApoEx och orderradsavgift tillkommer på alla beställningar. Fakturan går till beställande enhet.

BVC ska endast använda beställning via Proceedo/ApoEx vid enstaka tillfällen där direktbeställning inte fungerar. Det kan vara vid behov av läkemedel på licens tex som ersättningsvara för restnoterat vaccin. Alla läkemedel på licens anskaffas via ApoEx. Varje vårdgivare måste ha godkänd licens.

Licensmotivering görs hos Läkemedelsverket i systemet KLAS.

En beviljad licens gäller i ett år. Det är viktigt att BVC anger ApoEx som behandlande apotek vid ansökan. ApoEx fortsätter den påbörjade licenshanteringen. Det tar normalt 3-5 dagar för ApoEx att få en licens godkänd. BVC kan därför 3-5 dagar efter att ha skickat licensmotivering beställa läkemedlet via Proceedo.

Tid för ApoEx att anskaffa varan framgår i beställningssystemet, generellt får man räkna med minst 1-2 dagar extra jämfört med leverans via normalrutin. Man kan välja olika leveranstider från ApoEx, välj den längsta leveranstiden för licensläkemedel – på så vis finns marginaler för ApoEx att utföra tjänsten.
För mer information om licenser se

Vidarefakturering HSF

Vid beställning via Proceedo-ApoEx kommer alltid fakturan till beställande enhet (BVC i detta fall). Fakturan ska betalas av BVC som sedan vidarefakturerar HSF inom 3 månader och sänder med den betalda fakturan som kvitto. Därefter erhåller BVC kostnaden från HSF.

Fakturaadress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Referens: 1500 2504
Box 120 81
102 23 Stockholm

Nytt MPR-vaccin från 3 juni 2018

Från 3 juni 2018 gäller nytt nationellt avtal för MMR-Vaxpro, som ersätter tidigare avtal för Priorix för vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund. Se Beställning av vacciner för beställningsrutin via MSD Vaccinservice.

Information om BCG-vaccin

BCG-vaccin AJVaccines (f.d. BCG-vaccin SSI) finns som godkänt läkemedel och beställs via Tamro, se beställning av vacciner.

 • BCG-vaccin AJVaccines pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
  1x1 ml, varunummer 018399.

BVC anger sitt eget kundnummer och även betalkundnummer 58966 vid programvaccinering för faktura direkt till HSF.
Vaccinet har leveransproblem och licensalternativ behöver då anskaffas via ApoEx.

Ersättningsvara enligt leverantör:

 • LIC-Bcg Vaccine (Jpn), Freeze-dried glutamate BCG vaccine (Japan) for intradermal use. 10x0,5 mg (0,5 mg löses i 1 ml) varunummer 824937.

För mer information om BCG-vaccinering se

Information om Tuberculin PPD för tuberkulinprövning

Tuberculin PPD RT 23 SSI finns som godkänt läkemedel och beställs via Tamro, se beställning av vacciner.

 • Tuberculin PPD RT 23 SSI injektionsvätska, lösning 2 T.U/0,1 ml
  1x1,5 ml varunummer 414458
 • Tuberculin PPD RT 23 SSI injektionsvätska, lösning 2 T.U/0,1 ml
  10x1,5 ml varunummer 414466

BVC anger sitt eget kundnummer och även betalkundnummer 58966 vid programvaccinering för faktura direkt till HSF.

Läkemedlet har långvariga leveransproblem till och från och licensalternativ behöver då anskaffas via ApoEx.

Exempel på ersättningsvaror:

 • LIC-Tuberculin Ppd 50 TU 10x1 ml varunummer 826247
 • LIC-Tubertest 5 ie/dos 1x1 ml varunummer 824515.

Observera eventuella skillnader vid ersättningspreparat, tex förpackningsstorlek och styrka. Även andra skillnader kan finnas såsom administreringssätt och hållbarhet i öppnad flaska.

För mer information om tuberkulinprövning se

Leveransproblem

Vid leveransproblem av vacciner, kontrollera Restnoterade vacciner för information om eventuell ersättningsvara. Om ersättningsvara saknas eller annat vaccin behövs kontakta avtalshandläggare för dialog om val av vaccin och beställningsförfarande.

Restnoterade vacciner

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller där det finns annan information som påverkar tillgången.

Frågor

Vid särskilda frågor kontakta mottagningens avtalshandläggare.