Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvård, men också kunskapsstöd genom olika e-hälsotjänster samt smittskyddsfrågor.

Varje år beställer Stockholms läns landsting vård för omkring 50 miljarder kronor. HSF får större delen av sina uppdrag från Hälso- och sjukvårds-nämnden, men arbetar också på uppdrag av landstingsfullmäktige.

Om avtal

Landstinget beställer vårdtjänster av vårdgivarna via avtal. I avtalen framgår:

  • vilka vårdtjänster som vårdgivaren ska erbjuda
  • målgruppen för vårdtjänsten
  • villkor för ersättning
  • uppgifter som vårdgivaren är skyldig att rapportera
  • vilka system och e-tjänster som vårdgivaren ska använda.

Allmänna och specifika avtalsvillkor

De villkor som är gemensamma för alla vårdavtal som Stockholms läns landsting ingår med vårdgivare finns i bilagan Allmänna villkor. De villkor som är specifika för ett vårdområde finns beskrivna i avtalet. Om de allmänna och de specifika villkoren är motstridiga, har de specifika företräde.

Vårdval barnavårdcentral

Vårdval barnavårdscentral handläggs på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning för närsjukvård, på enheten Barn, kvinnor, unga och asyl.

Enheten arbetar för att tillgodose invånarnas behov av vård inom områdena mödrahälsovård, barnhälsovård, ungdomsmottagning, obstetrisk ultraljudsmottagning, barnläkarmottagning, sexualmedicin och asylsjukvård. Det huvudsakliga arbetet på enheten handlar om att upphandla och teckna vårdavtal för ovanstående vårdområden, samt att underhålla och följa upp de avtal som slutits.

Varje avtal hanteras av en avtalshandläggare. För vårdval barnavårdcentral jobbar i dagsläget fem personer som avtalshandläggare.

Läs mer om vårdval BVC