Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hemmesta bvc

Barnhälsovården i Stockholms län

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet och utgår från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter.

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges späd- och förskolebarn. År 2016 fanns cirka 175 600 barn 0-5 år i länet. I princip alla barn deltar i barnhälsovårdens verksamhet. Barnhälsovård bedrivs inom vårdval barnavårdscentral, BVC, vid drygt 120 BVC-enheter med cirka 500 BHV-sjuksköterskor. I verksamheten finns andra viktiga medarbetare och samarbetsparter,, till exempel distriktsläkare, barnläkare och psykologer.

BVC-mottagningarna drivs både av landstinget, SLSO, och av privata aktörer. Alla mottagningar är finansierade med landstingsmedel.  Se godkända vårdgivare inom vårdval barnavårdscentral här:

Barnhälsovården stöder BVC

Som ett stöd för personalen på BVC-mottagningarna finns en barnhälsovårdsenhet. Där arbetar fyra barnhälsovårdsöverläkare, fem vårdutvecklare, två barnpsykologer och en administratör.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger BHV-enheten i uppdrag att stödja och utveckla arbetet inom barnhälsovården. BHV utformar till exempel lokala riktlinjer för barnhälsovården i länet, erbjuder utbildningar, deltar i metod- och kvalitetsutveckling samt fungerar som kunskapskälla.

Mjölkdroppenverksamheten föregångare

Mjölkdroppensverksamhet som startade i Katarina församling på Söder i Stockholm är föregångaren till dagens barnhälsovård i Sverige. Idén hämtades bland annat från Frankrike och spreds snabbt i såväl Europa som i övriga Sverige. Målet för verksamheten var att minska barnadödligheten bland fattiga familjer med hjälp av utdelning av kostnadsfri och näringsriktig blandning av komjölk och bröstmjölk. 

Efter ett riksdagsbeslut under 1930-talet startade den första mödra- och barnhälsovårdverksamheten med statsbidrag. Under åren har barnhälsovården genomgått stora organisatoriska förändringar men huvudmålet har alltid varit detsamma: Att främja barns hälsa och livsvillkor, övervaka barns tillväxt och utveckling samt erbjuda stöd och information till föräldrarna.