Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla nyfödda barn undersöks i dag för 24 ovanliga medfödda sjukdomar. Även adoptiv‐ och invandrade barn under 18 år erbjuds att ta PKU‐provet.

I Stockholms läns landsting pågår från och med den 15 november 2013 en försöksverksamhet med en ytterligare screening via PKU provet; en screening för medfödda immunbristsjukdomar. Om barnets familj ej blivit kontaktad inom fyra veckor efter att provet har tagits kan man vara säker på att ingen medfödd immunbrist har kunnat upptäckas.

Trots screeningen finns en liten risk att immunbrist kan föreligga varför de screeningfrågor som sedan tidigare är praxis inför vaccinering med BCG ska ställas som förut och en bedömning om allvarlig immunbrist skulle kunna föreligga alltid ska göras av läkare vid läkarbedömning inför rotavirusvaccination.

BVC:s ansvar gällande PKU provtagning

BVC har ansvar att kontrollera att PKU är taget och föra in det i journalen. Om PKU inte är taget ska BVC‐sjuksköterskan snarast se till att barnet får ta provet på BB eller återbesöksmottagning på kvinnokliniken.

PKU kan behöva tas på barnläkarmottagning i de fall barnen har fötts utomlands och PKU‐screening inte tidigare blivit utförd. Detta gäller för barn upp till sex år som är asylsökande, gömda, adopterade och anhöriginvandrade.

För mer information om sjukdomarna som ingår i screeningen, beställning av PKU‐remiss samt hur provet tas och vart PKU‐provet skickas finns på Karolinska Universitetssjukhusets externa webbsida: