Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Skakade barn, tidigare Shaken Baby Syndrome, är ett allvarligt tillstånd som kan leda till svåra hjärnskador eller död. Barn i alla samhällsklasser och från alla kulturer utsätts för skakvåld.

Barn som utsätts för den här typen av misshandel är alltid små. Det kan handla om barn upp till ett år, även om det är vanligare att barnet är under sex månader.

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Svårt att upptäcka

Eftersom det i mer än hälften av fallen saknas synliga tecken som blåmärken och brutna leder på barnen är det svårt att upptäcka misshandeln. Det finns heller ingen enskild skada som endast förekommer vid barnmisshandel av det här slaget.

Sjukvårdspersonalen bör ha kunskaper om barnmisshandel samt erfarenhet av vanliga olycksfall och vardagliga symtom hos små barn om de ska kunna göra en korrekt och saklig bedömning.

Kramper eller andningsproblem

Att små barn får kramper är inte ovanligt. Det kan röra sig om feberkramper eller så kallade affektkramper som kan utlösas när barnet blir argt. Dessa är ofarliga. Kramper kan också uppkomma när barnet blivit kraftigt skakat.

Andra symtom kan vara att barnet har svårt att andas, är vid sänkt medvetande eller är medvetslöst. Det kan också vara slött eller kräkas utan synbar anledning.

Ögonundersökning och hjärnröntgen

När det gäller skakade barn är ögonbottenundersökning och hjärnröntgen de säkraste sätten för sjukvården att undersöka om barnet blivit misshandlat genom skakvåld.

Stödmaterial till blivande och nyblivna föräldrar

Det finns tre tycksaker framtagna för att förebygga skakvåld mot små barn. Trycksakerna ska delas ut inom mödrahälsovården, förlossningen och barnhälsovården.

Trycksakerna är framtagna i samarbete med Barnskyddsteamet, Mödra- och Barnhälsovårdsenheterna samt BB-samordnarna.

Utformningen av materialet bygger på rapporten ”Mental vaccination” och den pilotstudie som var kopplad till rapporten*. Dessutom har ett antal konceptdialoger genomförts med blivande och nyblivna föräldrar för att anpassa utformning och budskap.

Foldern ”Att trösta ett litet barn” vänder sig till föräldrar som är inskrivna vid MVC:

Foldern ”När barnet skriker” vänder sig till föräldrarna vid BVC:

Grattiskortet ska överlämnas i samband med utskrivning från BB:

Översättningar på 13 språk

En kortversion av trycksakerna är framtagna på följande språk: Engelska, Arabiska Bosniska, Kinesiska, Kroatiska, Persiska, Polska, Ryska, Serbiska Somaliska, Spanska, Thailändska och Turkiska.

Du hittar översättningarna här:

Beställ trycksaker

Beställ trycksakerna via e-post: broschyrer@medicarrier.sll.se

Ange leveransadress, vilken trycksak och hur många du vill beställa.

  • För MVC: Foldern ”Att trösta ett litet barn”
  • För BVC: Foldern ”När barnet skriker”
  • För BB: Grattiskortet

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ska använda trycksakerna i din verksamhet så är du välkommen att kontakta någon av oss som varit med och tagit fram materialet.

  • Tim Bomanson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för barn, kvinnor, unga och asyl
  • Hanne Fjellvang, Samordningsbarnmorska, Mödrahälsovården
  • Anncharlotte Lindfors, Vårdutvecklare, Barnhälsovården
  • Astrid Holmgren Lie, Vårdchef obstetrik eftervård/slv
  • Björn Tingberg, Barnskyddsteamet, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  • Anna-Carin Magnusson, Barnskyddsteamet, Astrid Lindgrens barnsjukhus