Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ett nära samarbete mellan tandvården och barnhälsovården är av stort värde för att förhindra kariesutveckling. Ett mål är att strukturera och effektivisera samarbetet för att koncentrera resurserna till de barn som bäst behöver dem.

  • Reglerad samverkan med tandvården innebär att samtliga förstagångsföräldrar av BVC erbjuds kollektiv tandhälsoinformation och att denna information utförs av aktuell tandvårdsleverantör vid BVC. I socioekonomiskt svaga områden, identifierade av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, erbjuds alla föräldrar till nyfödda barn tandhälsoinformation. Lista på dessa områden erhålls av tandvården. BVC- mottagningen kallar dessa barn efter rutiner som överenskommits med tandvårdsmottagningen. Om överenskommelse nås mellan tandvårdsmottagningen och BVC kan informationen förläggas till annan lokal. Informationen bör ske före barnet uppnått 12 månaders ålder, dock senast före 24 månaders ålder. Vid behov ska information ske med tolkhjälp.
  • BVC personal ska erbjudas utbildning om tandhälsa och tandhälsorisker.
  • Barn som av BVC personal bedöms vara i behov av konsultation hos tandläkare ska remitteras till respektive ansvarig tandklinik.

I samband med att BVC sjuksköterskan gör regelbundna kontroller av det enskilda barnets hälsa, kostvanor, riskfaktorer i den sociala miljön med mera, ska BVC-sjuksköterskan även ta ställning till om det i kostanamnesen eller i övrigt framkommit något som indikerar ett riskbarn ur tandvårdssynpunkt och i så fall remittera barnet till angiven ansvarig tandklinik.