Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Retentio testis

Vid födseln har cirka tre procent av alla nyfödda pojkar retentio testis. Fram till sex månaders ålder har testiklarna vandrat ner hos ungefär hälften av pojkarna. Pojkar vars testiklar inte vandrat ned vid sex månader ålder bör remitteras till barnkirurg för operation. Pojkar vars testiklar vandrat ned vid 6 månaders ålder bör följas årligen av BVC läkare.

Retraktila testiklar

En annan grupp pojkar som bör följas under förskoleåldern är pojkar med retraktila testiklar, det vill säga en testikel som kan dras ner i scrotum och stannar där, när man tröttat ut cremasterreflexen. Det finns risk att dessa testiklar är ovanför pungen en stor del av dygnet, och förblir ovanför pungen. Dessa pojkar bör remitteras om man inte kan palpera testikeln i pungen. En testikel som dras ner i pungen och som genast fjädrar upp när man släpper taget ska betraktas som en äkta retentio testis och remitteras.

Hydrocele

Hydrocele, vattenbråck, resorberas vanligtvis under de första levnadsmånaderna. Kvarstående hydrocele vid 1 års ålder alternativt kraftigt spända hydrocelen med svårigheter att palpera testiklarna (för att kunna utesluta retentio testis) bör remitteras till barnkirurg för bedömning och eventuell operation.

Vilka ska åtgärdas och följas?

  • Retentio testis vid sex månaders ålder. Remitteras för operation.
  • Pojkar med neonatal retentio testis ska följas årligen av BVC-läkare även om testiklarna fanns i pungen vid sex månaders undersökningen och ska remitteras om testiklarna har reascenderat.
  • Retraktila testes bör följas årligen under förskoleåldern av BVC-läkare och remitteras till barnkirurg om man vid undersökningen finner testes ovanför scrotum.
  • Kvarstående hydrocele vid 1 års ålder alternativt ett kraftigt spänt hydrocele med svårighet att palpera testiklarna remitteras till barnkirurg  för bedömning.