Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ingen vaccination får ske på BVC utan att adrenalin finns tillgängligt.

Akuta åtgärder

  • Lägg barnet ned och höj fotändan
  • Ge adrenalin (Jext injektionsvätska, lösning i förifylld injektionspenna 150 mikrog)
  • Kontrollera andning och cirkulation, ge eventuellt syrgas
  • Vid andnings- och cirkulationsstillestånd återuppliva, ge hjärt-lungräddning vid behov
  • LARMA!
  • Sätt om möjligt i.v. infartskanyl
  • Kontrollera fortlöpande: fria luftvägar, andning och hjärtverksamheten, blodtrycket
  • Transport till sjukhus sker snarast

Preparat och dos

OBS! Kontrollera noga utgångsdatum på Inj Jext 150 mikrog/dos. Om en dos Inj Jext inte har effekt inom ca 10-15 min ge en dos Jext 150 mikrog igen.

Ge om möjligt cortison och antihistamin per os.

Preparat/dos

Ålder

Åtgärd

Inj Jext 150 mikrog

0-6 år

en injektion = 150 mikrog, ges i.m på lårets lateralsida

Tabl Betapred 0,5 mg

0-5 år
6 år och äldre

3 mg =   6 tabl lösta i vatten
5 mg = 10 tabl lösta i vatten

Oral lösning Aerius
0,5 mg/ml

6 mån - 1 år
1 - 6 år

1,0 mg = 2,0 ml
1,25 mg = 2,5 ml

 

Praktiskt råd

Ha dubbel uppsättning av Inj Jext 150 mikrog i medicinskåpet.

Blankett för utskrift

Åtgärder vid anafylaxi

Åtgärder vid anafylaktisk reaktion. Ingen vaccination får ske på BVC utan att adrenalin finns tillgängligt.

 

Reviderad av Johanna Rubin, Barnhälsovårdsenheten Stockholms län, 7 december 2016