Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ingen vaccination får ske på BVC utan att adrenalin finns tillgängligt.

Akuta åtgärder

  • Lägg barnet ned och höj fotändan.
  • Ge adrenalin (Jext injektionsvätska, lösning i förifylld injektionspenna 150 mikrog).
  • Kontrollera andning och cirkulation, ge eventuellt syrgas.
  • Vid andnings- och cirkulationsstillestånd återuppliva, ge hjärt-lungräddning vid behov.
  • LARMA!
  • Sätt om möjligt i.v. infartskanyl.
  • Kontrollera fortlöpande: fria luftvägar, andning och hjärtverksamheten, blodtrycket.
  • Transport till sjukhus sker snarast.

Preparat och dos

OBS! Kontrollera noga utgångsdatum på Inj Jext 150 mikrog/dos. Om en dos Inj Jext inte har effekt inom cirka 10-15 minuter, ge en dos Jext 150 mikrog igen.

Ge om möjligt kortison och antihistamin per os.

Preparat/dos Ålder Åtgärd
Inj Jext 150 mikrog 0-6 år en injektion = 150 mikrog, ges i.m på lårets lateralsida
Tabl Betapred 0,5 mg 0-5 år
6 år och äldre
3 mg = 6 tabletter lösta i vatten
5 mg = 10 tabletter lösta i vatten
Oral lösning Aerius
0,5 mg/ml
6 månsder - 1 år
1 - 6 år
1,0 mg = 2,0 ml
1,25 mg = 2,5 ml

 

Praktiska råd

Ha dubbel uppsättning av Inj Jext 150 mikrog i medicinskåpet, gärna med olika utgångsdatum.

Blankett för utskrift

 

Reviderad 161207 av Johanna Rubin, Barnhälsovårdsenheten Stockholms län