Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Före varje vaccination är det av största vikt att fråga om patienten visat symtom på:

  • överkänslighet och i så fall mot vilka ämnen
  • oväntade reaktioner vid tidigare vaccinationer
  • pågående infektion.

Om du bedömer att det finns en ökad risk för överkänslighetsreaktioner bör läkare konsulteras. I sådana fall bör barnen vaccineras på barnläkarmottagning/vårdcentral eller sjukhus som har utrustning och beredskap (akutväska, ansiktsmask/andningsblåsa, syrgas/sug) alternativt skjuta upp vaccinationen eller inte alls vaccinera.

Rutiner för åtgärder vid  överkänslighetsreaktion

Risken är ganska liten för att ett barn reagerar allvarligt på de vacciner som vi idag använder på BVC. Det är dock viktigt att  en gång per år och alltid vid nyanställning, repetera rutinerna för åtgärder vid befarad överkänslighetsreaktion:

  • var finns akutbrickan
  • nycklar till medicinskåpet
  • vilka farmaka ska ges och hur
  • vem ska göra vad
  • larmnummer.

Begränsad allergisk reaktion

Preparat och dos vid begränsad allergisk reaktion t.ex. nässelutslag, ej begynnande anafylaxi.

Preparat Oral lösning Aerius (0,5 mg/ml, kan ges från 6 månaders ålder)
Dosering ges per os
barn 6 mån - 1 år: 2 ml (1 mg)
barn 1 - 5 år: 2,5 ml (1,25 mg)   
Åtgärd Observera barnet i 60 min

Anafylaktisk reaktion

De första symtomen kan vara obetydliga för att sedan utvecklas olika snabbt till allvarliga symtom. Vid misstanke om eller vid begynnande tecken på anafylaktisk reaktion bör behandling ges enligt

Initialstadiet

Inom kort tid efter kontakt med utlösande agens (några minuter till en timme) uppträder oro, klåda (myrkrypningar) i handflator och på fotsulor, eventuellt klåda i svalget eller hostretning, torrhetskänsla i munnen och tryck över bröstet. Dessa symtom kan utvecklas snabbt till en allvarlig reaktion.

Progresstadiet

Generella symtom uppträder såsom blekhet, kallsvett, illamående, huvudvärk eller mer påtagliga symtom som urtikaria, som sprider sig över kroppen, angioödem (Quinckeödem), framför allt lokaliserat till ansiktet och halsen och andningssvårigheter, som dels kan bero på larynxödem dels på astma. Ibland uppträder även gastrointestinala besvär med krampartade smärtor i magen och diarré.

Med rätt behandling är det oftast möjligt att bryta utvecklingen mot en livshotande reaktion. Eftersom de tidiga symtomen är svårtolkade finns det risk för att man överbehandlar symtom som inte skulle ha blivit farliga. Denna risk måste ändå bedömas som liten jämfört med att inte behandla en reaktion som leder till svår anafylaxi.

 

Reviderad 161207 av Johanna Rubin, Barnhälsovården Stockholms län