Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Inom barnhälsovården görs tuberkulintest, PPD eller Mantoux, vid behov inför BCG-vaccinering. PPD som del av hälsoscreening görs i första hand på asylmottagningar, barnläkarmottagningar och vissa vårdcentraler.

Vad är tuberkulin/PPD?

Humant tuberkulin PPD, Purified Protein Derivat, utgörs av renat filtrat från odlingskulturer med tuberkulosbakterien, Mycobacterium tuberculosis.

Varför görs PPD inför BCG-vaccination?

PPD utförs för att utesluta att barnet redan har smittats med tuberkulos. Barn som redan är smittade med tuberkulos ska inte vaccineras.

Vilka barn behöver göra PPD inför BCG-vaccination?

Följande flödesschema är ett stöd för att avgöra om barn behöver PPD testas inför BCG vaccination. Födeschematgäller för friska barn mellan 6 månader och 6 års ålder:

Flödesschema PPD

Flödesschema för riskbedömning. Behövs PPD inför BCG-vaccination?

Barn yngre än 6 månader som ska BCG-vaccineras har ofta inte hunnit resa till något riskland eller ännu utsatts för smitta. Om så ändå är fallet rekommenderas kontakt med läkare för beslut kring PPD inför vaccination med hänsyn till risk och tid för exponering för tbc, barnets ålder, samt PPD testets tillförlitlighet. Späd ålder < 6 mån, kan i sig leda till bristande tuberkulinreaktivitet.

Om det framkommit, genom pålitlig anamnes, vaccinkort eller BCG-ärr, att barnet redan är BCG-vaccinerat eller genomgått tuberkulossjukdom behövs ingen PPD och barnet ska inte vaccineras.

Intervall att beakta med vaccin eller nyss genomgången sjukdom

Vaccination med levande virus, till exempel mässling-påssjuka-rödahund, MPR, eller vattkoppor, kan temporärt försvaga PPD-reaktionen. Likaså kan sjukdomar eller behandling som försvagar immunförsvaret också påverka resultatet. Därför rekommenderas följande förhållningsregler:

  • PPD sätts före, samtidigt eller 4 veckor efter MPR-vaccination eller vaccination mot vattkoppor.
  • Om PPD satts först kan MPR-vaccin ges när PPD avläses på tredje dagen.
  • Avvakta 4 veckor med PPD efter svår genomgången infektion, känd körtelfeber, vattkoppor, mässling eller influensa.

Administrering av intrakutant PPD

Hållbarhet - PPD är ljuskänsligt och ska förvaras vid 2–8°C i originalförpackningen.

Dosering - 0,1 ml innehållande 2 TU PPD RT23 SSI, eller 5 TU Tubertest®

Teknik och avläsning av PPD - Smittskydd Stockholms broschyr:

Bedömning av PPD-resultatet

En diameter av indurationen, svullnaden, på minst 6 mm, 5 mm för Tubertest®, räknas som positiv reaktion och talar för att personen haft kontakt med mycobakterier från vaccin eller från smitta.

  • Ovaccinerat barn med tuberkulinreaktion < 6 mm, 5 mm för Tubertest®, erbjuds vaccination.
  • Barn med tuberkulinreaktion ≥ 6 mm, ≥ 5 mm för Tubertest®, men < 10 mm, oberoende av om barnet är BCG-vaccinerat eller inte, bedöms av BVC-läkare för ställningstagande till BCG vaccin.
  • Barn med tuberkulinreaktion ≥ 10 mm remitteras till barnklinik.

Dokumentation

Mängd tuberkulin uttryckt i tuberkulinenheter, TU, och indurationens, svullnadens, storlek registreras i BHV-Journalens till exempel PPD 2 TU = 8 mm eller för Tubertest® PPD 5TU = 8 mm.

Gör en anteckning i hälsokortet.

Biverkningar

Egentliga biverkningar har inte rapporterats.