Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Inom barnhälsovården görs tuberkulintest, även kallat PPD-test eller Mantoux, vid behov inför tuberkulosvaccination (BCG). Tuberkulintest som del av hälsoscreening görs i första hand på asylmottagningar, barnläkarmottagningar och på vissa vårdcentraler.

Testet består av en proteindel som renats från tuberkulosbakterien. Ett positivt test antyder att barnet kan vara bärare av tuberkulosbakterier, miljömycobakterier eller att barnet redan blivit BCG-vaccinerat.

Skyddseffekten av BCG-vaccinet efter nyföddhetsperioden ses tydligast hos strikt tuberkulinnegativa barn (1) (3). BCG-vaccin till barn som redan smittats med tbc kan också utlösa en kraftig reaktion som uppstår 24-48 timmar efter vaccination, en så kallad Kochs reaktion (2). Barn med tuberkulinreaktion >0 mm ska därför inte vaccineras mot tuberkulos.

Vilka barn ska tuberkulintestas innan BCG-vaccination?

Barn >6månaders ålder

Använd flödesschemat (länk nedan) som stöd för att avgöra om barn behöver tuberkulintestas före BCG-vaccination. Flödesschemat gäller för friska barn mellan 6 månader och 5 års ålder.

Barn <6 mån ålder

Vid misstanke om exponering för tuberkulos hos ett spädbarn yngre än 6 månaders ålder rekommenderas kontakt med barntuberkulosläkare för råd om handläggning. Anledningen är att späd ålder kan leda till bristande tuberkulinreaktivitet.

Barn med oklart BCG status

Barn med pålitlig anamnes eller dokumentation på BCG-vaccination behöver varken tuberkulintestas eller revaccineras. Detta gäller även vid avsaknad av BCG-ärr. Övriga barn (utan BCG-ärr, dokumentation eller pålitlig anamnes) tuberkulintestas och vaccineras endast vid utebliven tuberkulinreaktion (PPD=0 mm).

Tidsintervall att beakta

 • Avdödade vaccin (Infanrix Hexa, Tetravac, Prevenar 13, ActHib, Engerix)
  Tuberkulintestet kan kombineras fritt med avdödade vaccin.
 • Levande vaccin med undantag för Rotavirusvaccin
  Vaccin mot mässling-påssjuka-rödahund (MPR) ska ges minst 4 veckor innan tuberkulintest eller samma dag som tuberkulintestet avläses. 
 • Rotavirusvaccin
  T
  uberkulintest kan kombineras fritt med vaccin mot rotavirus.
 • Barn som nyligen haft influensa, vattkoppor eller körtelfeber
  Tuberkulintest bör ske tidigast 4 veckor efter tillfrisknandet från virussjukdomar som kan påverka immunsvaret såsom körtelfeber, influensa och vattkoppor.

Praktiskt på BVC

Förvaring och hållbarhet

Tuberkulin är ljuskänsligt och ska förvaras vid 2–8°C i originalförpackningen. Hållbarheten för öppnad förpackning är 24 timmar för PPD RT 23 och 28 dagar för Tubertest.

Administrering av tuberculin

Dosering
Dosen0,1 ml innehållande 2 TU PPD RT23 SSI eller 5 TU Tubertest.

Injektionsställe
Intrakutant dorsalt (ovansidan) på underarmen.

Avläsning
Testet avläses mellan 48 och 72 timmar efter injektionen. Avläsning sker transversellt (tvärgående) mot armens riktning. Lättast är att dra en kulspets penna mot indurationen (inte rodnaden) tills det tar stopp, dra på samma sätt från motsatt håll och sedan mäta avståndet emellan. Se även Smittskyddets video länkad nedan för både administrering och avläsning.

Bedömning av resultatet
En diameter av indurationen på minst 6 mm för PPD RT23 SSI (och minst 5 mm för Tubertest) räknas som positiv reaktion.  

 • Endast barn med tuberkulinreaktion 0 mm ska BCG-vaccineras, om barnet uppfyller övriga kriterier för det riktade programmet (se avsnittet BCG-vaccination).
 • Barn med tuberkulinreaktion mer än 0 mm men under gränsen för "positiv tuberkulinreaktion" (< 5 mm för Tubertest eller < 6 mm för PPD RT23), ska inte BCG-vaccineras.
 • Barn med tuberkulinreaktion ≥ 6 mm PPD RT23 SSI (≥ 5 mm för Tubertest) men < 10 mm bedöms av BVC-läkare för ställningstagande till vidare utredning.
 • Förskolebarn med tuberkulinreaktion ≥ 10 mm remitteras till barnklinik.

Se Smittskydd Stockholms riktlinjer för närmare information kring tolkning av ett positivt tuberkulintest.

Dokumentation
Dokumentera mängd tuberkulin uttryckt i tuberkulinenheter, TU, och svullnadens storlek i BHV-journalen. Till exempel PPD 2 TU = 8 mm eller för Tubertest PPD 5TU = 8 mm.

Gör en anteckning i hälsokortet.

Biverkningar
Egentliga biverkningar har inte rapporterats.