Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Barnhälsovården erbjuder kostnadsfri BCG-vaccination till barn med ökad risk för tuberkulos.

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Vaccinet Bacillus Calmette Guérin, BCG, består av levande, försvagade bovina tuberkelbakterier. I studier har vaccinet visat störst skyddseffekt hos små barn mot de svåraste formerna av tuberkulos såsom meningit och miliär form, det vill säga spridd tuberkulos. Vaccinet har också visat ett gott skydd mot lungtuberkulos hos barn som vaccineras i skolåldern (1). Det tar minst 6 veckor innan BCG-vaccinationen ger fullgott skydd.

Tre frågor att tänka på inför BCG-vaccination

1 - Finns indikation för BCG-vaccination?

Indikationen kan bedömas med hjälp av sid 1 i föräldraformuläret Behöver ditt barn vaccineras mot tuberkulos. (Sid 2 är till för bedömning av kontraindikationer inför vaccination.) Formuläret finns på flera språk och du hittar det under denna länk:

Indikation för vaccination vid 6 månaders ålder:

 • Barn med föräldrar vars ursprung är från ett land där BCG-vaccin erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet. Se länken Länder med allmän BCG-vaccination.
 • Barn med nära kontakt (upprepad kontakt där man till exempel bor ihop, passar varandras barn) med anhörig som tidigare haft tuberkulos.

Indikation för vaccination före 6 månaders ålder:

 • Barn som inom snar framtid kommer vistas i ett land, område eller lokal med hög eller särskilt hög tuberkulosförekomst enligt Folkhälsomyndighetens definition, och där barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen. Detta ställningstagande görs oberoende av barnets ursprung.
 • Barn där man befarar ökad risk för tuberkulos samtidigt som man riskerar att inte kunna nå barnet vid ett senare tillfälle, till exempel barn i familjer utan fast adress, gömda familjer, EU-migranter eller familjer som ska utvisas till högriskland.

Särskilda beaktanden:

 • Barn med misstänkt exponering för tuberkulos. Barn som nyligen utsatts för misstänkt tuberkulossmitta kan behöva profylaktisk behandling och kontakt ska därför tas med barntuberkulosmottagningen för handläggning. De ska inte vaccineras förrän tidigast 8-12 veckor efter den sista exponeringen om tuberkulintestet är <6 mm.
 • Barn som adopterats av familj som inte är utsatt för ökad risk enligt ovan behöver inte vaccineras.

2 - Finns indikation för tuberkulintest, PPD, före vaccination?

Läs mer om tuberkulintest:

Tuberkulintest PPD

Information om tuberkulintest, PPD eller Mantoux. Testet görs inom barnhälsovården inför BCG-vaccinering.

3 - Kontraindikationer för BCG-vaccination

Kontraindikationer kan bedömas med hjälp av sid 2 av föräldraformuläret  Frågor till föräldrar inför vaccination mot tuberkulos som finns på flera språk under följande länk (sid 1 är till för att bedöma indikationer för vaccination).

 • Feber eller annan allmänpåverkan på grund av en tillfällig infektionssjukdom. Pågående infektionssjukdom av annat slag än lindrig övre luftvägsinfektion.
 • Spädbarn med hereditet för allvarlig kombinerad immundefekt eller där släktanamnesen innehåller uppgift om att syskon, kusiner eller spädbarn avlidit i späd ålder.
 • Barn med symptom som kan tala för en primär immunbristsjukdom som till exempel dålig tillväxt (failure to thrive), månadslånga Candidainfektioner i mun- och blöjregionen (torsk), oklara eksemliknande hudutslag och återkommande svåra luftvägsinfektioner.
 • Barn med HIV-infektion.
 • Barn till mödrar med HIV infektion.
 • Vissa tumörsjukdomar, till exempel leukemi, lymfom och generaliserad malign sjukdom.
 • Immunsupprimerande behandling hos barnet eller nära anhörig, såsom strålbehandling, behandling med kortikosteroider.
 • Generaliserat eksem eller hudinfektion i närheten av vaccinationsområdet.
 • Barn som nyligen kan ha utsatts för kontakt med tuberkulossmitta ska inte vaccineras förrän smitta uteslutits i samråd med barn tuberkulos mottagning.
 • Mindre än 4 veckors intervall från vaccination med levande vaccin, till exempel MPR (gäller ej rotavirusvaccin).
 • Vaccination mot tuberkulos bör ske tidigast 4 veckor efter tillfrisknandet från virussjukdomar som influensa, och vattkoppor.
 • Barn med tuberkulinreaktion som är ≥6 mm vid Mantoux eftersom barnet redan har tecken på immunitet från vaccinationen eller genomgången sjukdom.
 • Tidigare BCG-vaccination.

Rutiner på BVC

Innan BCG-vaccination ska barnet läkarundersökas på BVC.                 

Om det uppstår tveksamheter kring indikation och riskbedömning eller om föräldrarna önskar veta mer, bör frågan tas upp med BVC-läkaren.

Administration av vaccinet

Dos - Barn under 1 år – 0,05 ml intrakutant. Barn 1 år eller äldre – 0,1 ml intrakutant.

Hållbarhet - Färdigställt vaccin förvaras svalt i skydd av ljus och används inom angiven tidsperiod. Hållbarhet kan variera mellan olika BCG-vaccin. Oöppnad förpackning förvaras vid 2–8 °C, skyddad mot dagsljus.

Injektionsställe - Intrakutan injektion, vänster överarm. För barn som är mycket rädda kan EMLA kräm vara till hjälp. Det är viktigt att instruera föräldern så att plåstret sätts på rätt ställe och en timme innan injektionen.

Reaktion och komplikation efter BCG-vaccination

Injektionen formar en kvaddel i huden som ett kvitto på att vaccinet hamnat intrakutant. Efter 2-3 veckor bildas en papel, som kan övergå till ett vätskande sår som oftast läker inom 2-5 månader med ett kvarstående litet ärr. Regional lymfkörtelförstoring kan förekomma, främst i axillen, men även supraklavikulärt. (2)

Ett rinnande sår kan behandlas med en torr kompress. Barnet ska undvika att bada i pool/simhall/hav så länge såret vätskar/varar. Vätskan/varet är ofarligt för andra friska personer.

I sällsynta fall kan det uppstå svårare komplikationer som till exempel ett stort svårläkt sår, smältning av lymfkörtlar med fistelbildning som bör bedömas på barntuberkulosmottagningen. Dessa komplikationer ska även rapporteras till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

Indikation för remiss till barntuberkulos mottagningen kan vara:

 • Vätskande/varande BCG-abscess >6 månader utan tydliga tecken på förbättring.
 • Stora sår >1cm (exklusive rodnad) på platsen för vaccination.
 • Stora eller ömma/rodnade lymfkörtlar (>1.5cm), med eller utan fistelbildning.
 • Lymfkörtelförstoring på flera stationer.
 • Oro hos föräldrar.

Har BCG-vaccinationen tagit?

Om ingen reaktion alls uppträder på injektionsplatsen och det samtidigt finns osäkerhet kring om vaccinet givits korrekt (blev det en tydlig kvaddel?) kan barnet kontrolleras med tuberkulintest efter tidigast 8-12 veckor. Vid utebliven tuberkulinreaktion upprepas BCG-vaccinet.

Kombination med övriga vaccin

BCG kan kombineras fritt med avdödade vaccin samt rotavirusvaccin.

MPR och BCG bör helst ges med minst 4 veckors mellanrum men kan också ges samtidigt (samma dag).

Efter BCG-vaccination ska man vänta tre månader innan annat vaccin ges i samma arm.

Läs mer