Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Friska underburna barn födda efter v 32 vaccineras på BVC enligt kronologisk ålder, det vill säga räknat från det datum då barnet är fött. Barnen vaccineras enligt allmänna vaccinationsprogrammet, det vill säga med rotavirusvaccin vid 6 veckors ålder samt tre månaders ålder och med sexvalent vaccin samt pneumokockvaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder, om inte annat ordinerats av ansvarig läkare från neonatalenheten.

Barn födda före vecka 32

Barn som är födda före vecka 32 erbjuds en extra vaccinationsdos (DTP-polio-Hib-hep B samt pneumokocker) vid två månaders ålder (dock inte före vecka 34+0 korrigerad ålder). Vaccinationen ges via neonatalverksamheten.

Nästföljande vaccination ges på BVC, minst fyra veckor efter första dosen, enligt allmänna vaccinationsprogrammet, det vill säga vid tre månaders ålder och därefter vid 5 och 12 månaders ålder. Om barnet vid 3 månaders ålder fortfarande är inskrivet på neonatalenheten eller i neonatal hemsjukvård så ges dos 2 via neonatalverksamheten.

Rotavirusvaccination erbjuds från en kronologisk ålder av sex veckor, liksom för fullgångna barn men tidigast vid v 34 korrigerad ålder . Barn födda i graviditetsvecka 25 och 26 erbjuds RotaTeq i tre doser med fyra veckors mellanrum och barn födda från v 27+0 erbjuds Rotarix i två doser med fyra veckor emellan. Första dosen ordineras och ges av neonatalenhet på neonatalmottagning eller i hemsjukvård. De efterföljande doserna/dosen ges på BVC och ordineras av BVC-läkare.

Läs mer om vaccination av underburna barn <v32+0 i följande PM:

Vaccinationsprogrammet - riktade del för vissa barn

Tuberkulos (BCG)

I enstaka fall, vid påtagligt ökad risk för tuberkulossmitta bör BCG-vaccinationen ske i samband med utskrivningen från nyföddhetsavdelningen. Vid ökad risk för smitta bör vaccination ske på BVC vid sex månaders ålder enligt kronologisk ålder.

Hepatit B (HbsAg-positiv mamma)

Barn till HBsAg positiva mödrar skall vaccineras mot hepatit B omedelbart efter förlossningen samt under första levnadsåret för att reducera risken för att barnet ska smittas och utveckla kronisk hepatit B.

Underburna barn (< 34 veckor) och barn med födelsevikt < 2 000 g behandlas enl. ”Högriskschema” oberoende av moderns smittsamhetskategori.

Underburna barn, födda före vecka 32, med HbsAg-positiv mamma och som vaccineras enligt ”Högriskschema” erbjuds, via neonatalverksamheten, ett 5-valent vaccin utan hepatit B vid 2 månaders ålder.

Ordination och dokumentation

Alla doser utanför allmänna vaccinationsprogrammet måste ordineras av läkare.

Vaccination given via neonatalverksamheten dokumenteras i barnets journal, i förekommande fall; vaccinationsmodulen i Take Care, i FV2, i epikris samt i barnets hälsokort. Neonatalverksamheten har ännu ej tillgång till vaccinationsmodulen i journalsystemet Take Care, när detta finns tillgängligt skall vaccinationerna införas även där och detta PM uppdateras då med denna information.