Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Friska underburna barn vaccineras på BVC enligt kronologisk ålder, det vill säga räknat från det datum då barnet är fött. Den låga vikten har inte någon betydelse, utan tvärtom är det extra viktigt att de får sitt vaccin tidigt. Barnen vaccineras enligt allmänna vaccinationsprogrammet om inte annat ordinerats av läkare för det enskilda barnet, det vill säga vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Hela dosen vaccin ges vid injektionstillfället.

Barn födda före vecka 32

Barn som är födda före vecka 32 erbjuds en extra vaccinationsdos (vaccin mot DTP-polio-Hib alt DTP-polio-Hib-hep B samt pneumokocker) vid två månaders ålder (dock inte före vecka 34+0 korrigerad ålder). Vaccinationen ges via neonatalverksamheten.

Nästföljande vaccination ges på BVC, minst fyra veckor efter första dos, enligt allmänna vaccinationsprogrammet det vill säga vid tre månaders ålder och därefter vid 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om vaccination av underburna barn <v32+0 i följande PM:

Vaccinationsprogrammet - riktade del för vissa barn

Tuberkulos (BCG)

Vid påtagligt ökad risk för tuberkulossmitta bör BCG-vaccinationen ske i samband med utskrivningen från nyföddhetsavdelningen. Vid ökad risk för smitta bör vaccination ske på BVC vid sex månaders ålder enligt kronologisk ålder.

Hepatit B (HbsAg-positiv mamma)

Barn till HBs Ag positiva mödrar skall vaccineras mot hepatit B omedelbart efter förlossningen samt under första levnadsåret för att reducera risken för att barnet ska smittas och utveckla kronisk hepatit B.

Underburna barn (< 34 veckor) och barn med födelsevikt < 2 000 g behandlas enl. ”Högriskschema” oberoende av moderns smittsamhetskategori.

Underburna barn, födda före vecka 32, med HbsAg-positiv mamma och som vaccineras enligt ”Högriskschema” erbjuds, via neonatalverksamheten, ett 5-valent vaccin utan hepatit B vid 2 månaders ålder.

Ordination och dokumentation

Alla doser utanför allmänna vaccinationsprogrammet måste ordineras av läkare.

Vaccination given via neonatalverksamheten dokumenteras i barnets journal, i FV2, i epikris samt i barnets hälsokort.