Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla barn i Stockholms läns landsting, som är födda 2014-03-01 eller senare, ska erbjudas vaccination mot rotavirusinfektion.

Läkarbedömning

Läkarbesöket bör bokas in vid 6-veckors ålder för att första dosen rotavirusvaccin ska kunna ges så tidigt som möjligt. Vid läkarbedömningen ska kontraindikationer för vaccination efterfrågas.

Absoluta kontraindikationer

 • tidigare invagination
 • allvarlig medfödd immunbrist
 • överkänslighet mot sackaros

Då vaccinet kan medföra en något ökad risk för tarminvagination bör ansvarig kirurg/gastroenterolog konsulteras före vaccination vid

 • medfödd missbildning av magtarmkanalen som kan vara predisponerande för tarminvagination
 • tidigare bukoperation 
 • pågående utredning för mag-tarmsjukdom

Från den 15 november 2013 ingår screening för immunbristsjukdom i PKU screeningen i SLL. Om familjen ej fått besked om utfall vid screeningen fyra veckor efter prov var taget kan immunbrist screeningen bedömas vara negativ.

Det finns trots screeningen en liten risk för medfödd immunbrist varför följande screeningfrågor, liknande de vid BCG vaccination, ska ställas.

 • Finns det något barn i familjen/släkten som insjuknat i immunbristsjukdom eller haft dåligt immunförsvar?
 • Har barnet svårt kliande eksem eller annan hudsjukdom?
 • Har barnet haft många och svåra infektioner?
 • Har barnet haft någon lymfkörtel- eller blodsjukdom?

Om immunbrist misstänks ska barnet remitteras för utredning innan rotavirusvaccination påbörjas. Om barnet utreds för immunbristsjukdom eller står på immunsupprimerande behandling ska ansvarig utredande/behandlande läkare kontaktas.

Barn till hiv infekterade kvinnor kan vaccineras med rotavirusvaccin utan risk. För barn med fastställd hiv infektion ska behandlande läkare kontaktas inför vaccination.

Vid akut infektionssjukdom med feber och/eller diarré och kräkningar bör vaccinationen skjutas upp.

Om vaccinet

Vaccinet är ett oralt, levande 5-valent human-bovint försvagat virus.

Vaccinet innehåller sackaros, natriumcitrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumhydroxid, polysorbat 80 från växt (=E 433 Polyoxietylensorbitanmonooleat: stabiliserings och emulgeringsmedel. Får användas till glass, konfektyrer, tuggummi, soppor, såser, bantningsprodukter, konditorivaror, desserter, mjölk- och gräddliknande produkter, kosttillskott), odlingsmedia; innehållande oorganiska salter, aminosyror och vitaminer, renat vatten.

Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinets konserveringsmedel.

För övrig information se vaccinets bipacksedel.

Administrationssätt

Vaccinet ges oralt. Appliceras enklast längs kindens insida.  Om en betydande del av vaccinet kommer utanför barnets mun/kräks upp i samband med vaccinationen ska en ny dos ges direkt.

Ålder

Vaccinet är ej utprövat på yngre barn och ska därför ej ges före 6-veckors ålder. Vaccinet ges vid tre tillfällen med minst fyra veckors intervall.

 • Första dosen ska ges vid/efter 6-veckors ålder och får ej ges efter 12-veckors ålder då risken för invagination ökar.
 • De efterföljande doserna ska ges med minst fyra veckors intervall.
 • Den tredje dosen ges helst före 22-veckors ålder, men ej senare än vid 32-veckors ålder. Det är bekräftat att vaccinet uppnår högre effektivitet då alla tre doser ges före 22-veckors ålder. Det föreligger ej en ökad risk för biverkningar om man ger vaccinets sista dos fram till 32-veckors ålder.

Prematurfödda barn

De barn som är födda efter 25 fullgångna graviditetsveckor kan ges vaccinet enligt samma schema som övriga barn, vid samma kronologiska åldrar. Första dosen ombesörjes ofta av neonatalenheten på mycket för tidigt födda barnen, v.g. se PM på respektive neonatalenhet.

Olika typer av rotavirusvaccin

Om ett barn fått annat rotavirusvaccin som t.ex Rotarix bör man fortsätta med samma vaccinsort som påbörjats och följa rekommenderat schema.

Rekommenderade intervall

 • rotavirusvaccin måste påbörjas mellan 6- och 12-veckors ålder
 • mellan dos I och dos II är fyra veckor eller längre
 • mellan dos II och dos III är fyra veckor. Dos III ska helst ges före 22-veckors ålder men senast vid 32-veckors ålder.

OBS! Första dosen vaccin FÅR EJ ges efter 12-veckors ålder. Om ej given då, ställs vaccinationen in helt (gäller även för prematurfödda barn).

Skyddseffekt

I stort sett alla vaccinerade barn blir skyddade mot allvarlig rotavirusinfektion.  Även bland vaccinerade barn kan en lindrigare form av rotavirusinfektion förekomma. Vaccinet skyddar till 74% mot insjuknande i lindrig rotavirusinfektion men skyddar till 98% mot ett allvarligare förlopp av infektionen (Ref. 1).

Gott skydd har setts i uppföljningar upp till fyra år efter vaccination.

Biverkningar

 • Mycket vanliga (≥ 1/10) - feber, lättare diarré och kräkningar.
 • Mindre vanliga (≥ 1/1000 - <1/100) - magsmärtor, gaser och hudutslag.
 • Sällsynta (≥ 1/10 000 - <1/1000) - nässelutslag och allergiska reaktioner.
 • Mycket sällsynta (<1/10 000) - tarminvagination (sista biten av tunntarmen trycks in i tjocktarmen och det blir stopp i tarmen).

Invagination

Tecken på tarminvagination kan vara intensivt skrik som kommer och går i intervaller. Till en början med ganska långa intervall men efterhand allt kortare. Barnet kan må illa och kräkas. Det kommer ingen avföring men ibland blod och slem. Barnet blir trött, blekt och medtaget och verkar frånvarande.

Sök upp akutmottagning omgående! Stoppet löses vanligtvis genom lavemang.

Orsaken till den något ökade risken för invagination är inte känd. Möjligen kan det vara replikation av vaccinvirus i tarmen som bidrar till en ökad risk för invagination. Skälet till att rotavirusvaccination ska ges tidigt i livet och första dosen ska ges före 12-veckors ålder är att den naturliga incidensen av invagination stiger med ökande ålder fram till ca 7-månaders ålder.

Kombinationer av vacciner

Rotavirus vaccinet kan ges samtidigt med både levande och avdödade vacciner. Rotavirusvaccination kan ges vid samma tillfälle som grundvaccineringen för DTP-polio-Hib-hepatit B och pneumokocker  ges.

Övrigt

Allvarlig rotavirusinfektion med behov av sjukhusvård drabbar drygt 2000 barn/år i Sverige.  Ca 1/50 barn med rotavirusinfektion behöver sjukhusvård.

Den ökade risken för invagination sammanvägd från flera stora internationella studier ger ca ett ”extra” fall av invagination i Stockholm vartannat år (1-2 fall per 100 000 vaccinerade barn).