Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 18 månaders barn görs av sjuksköterskan och ska erbjudas alla barn. För de flesta av barnen är ett besök hos sjuksköterskan tillräckligt medan andra barn kan behöva komplettera med ett läkarbesök för vidare bedömning.

Hälsosamtal avseende

 • Förälderns egna tankar om sitt barn
 • Barnets hälsa
 • Föräldraroll/gränssättning
 • Barnets mat- rörelsevanor  
 • TV/media-vanor
 • Sömnvanor
 • Har barnet börjat i förskolan – hur går det?
 • Tandhälsa
 • Livsstilsfrågor, alkohol, tobak (notera i journalen om barnet utsätts för rök)
 • Barnsäkerhet

Utvecklingsbedömning

 • Går säkert utan stöd
 • Bygger torn av 2 – 3 klossar
 • Klotterritar
 • Talar 8 – 10 ord, förstår mer
 • Gömmalek
 • Pekar ut kroppsdelar
 • Hämtar föremål på uppmaning

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Hörsel

Tror du att ditt barn hör bra?

Syn

Tror du att ditt barn ser bra?

Skelar ditt barn?

D-vitamin

Fråga om D-droppar.

Tillväxt  

 • Längd- och viktkontroll
 • Huvudomfång. Är fontanellen sluten?

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Vaccinationsstatus

Informera om och erbjud vaccination mot Mässling - Påssjuka och Röda hund.

Kontrollera att barnet har fått de grundläggande vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Vid alla utvecklingsbedömningar görs alltid en helhetsbedömning. Om barnet inte går säkert utan stöd eller har flera avvikelser på ovanstående moment ska barnet erbjudas ett läkarbesök.