Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 4-åringar görs av sjuksköterskan och ska erbjudas vid fyra års ålder ± två månader. För merparten av barnen är ett till två besök hos sjuksköterskan tillräckligt medan andra barn behöver komplettera undersökningen med ett läkarbesök, eventuell kontakt med barnets förskola och konsultation hos BUP-psykolog. 4-års-besöket består av flera olika moment:

Samtal med förälder om barnets vardagsliv. Förslag på teman att diskutera:

 • Förälderns egna tankar om sin 4-åring
 • Barnets humör
 • Barnets förmåga till tänkande, koncentration och samspel
 • Barnet i förskolan, lek med kamrater
 • Barnets mat- rörelsevanor
 • TV och media-vanor
 • Sömnvanor
 • Dag-/nattorr?
 • Barnets motoriska färdigheter
 • Barnsäkerhet.

Hälsosamtal

Riktlinjer för hälsosamtal med föräldrar. Rikshandboken.

Hörselprövning

För utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Hörsel

Riktlinjer och metoder för BVC för att undersöka hörseln hos barn.

Synprövning

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Utvecklingsbedömning

 • Rita huvudfoting
 • Imitera kors
 • Räkna tre föremål
 • Gå balansgång
 • Förstår flerledande instruktioner
 • Samleker
 • Kan färger
 • Trä pärlor (vid behov).

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Språkbedömning/språkförståelse

Barn som av någon anledning inte blivit språkbedömda vid tre år.

Barn som vid 3-årsscreeningen bedömdes med 1 eller 2 ska erbjudas en uppföljande språk- och talscreening.

 

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Tillväxtbedömning

 • Längd- och viktkontroll

Läs mer om utförande, bedömning, avvikelse och åtgärd:

Notera i journalen om barnet utsätts för rök

Vaccinationsstatus

Kontrollera att barnet har fått de grundläggande vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Vid alla utvecklingsbedömningar görs alltid en helhetsbedömning. Om barnet har flera avvikelser på ovanstående moment ska barnet erbjudas ett läkarbesök.