Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Mödrahälsovårdsenheten, MHV-enheten, arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting, SLL. 

MHV-enhetens arbete riktar sig till barnmorskemottagningarna i SLL. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa för att främja en likvärdig vård av god kvalitet samt en fungerande vårdkedja i hela länet.

Detta uppdrag omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom följande områden:

  • Graviditetsövervakning och eftervård
  • Familjeplanering
  • Sexuellt överförbara sjukdomar, STI
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt det organiserade screeningprogrammet för cervixcancer.

MHV-enhetens uppgift är bland annat att:

  • utforma, utveckla och utvärdera basprogram och regionala riktlinjer
  • delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten regionalt, nationellt och internationellt
  • planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för barnmorskemottagningarna
  • vara en kunskapskälla för frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Mödrahälsovårdsenheten består av:

Mödrahälsovårdsöverläkare

Samordningsbarnmorskor

 Administration