Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Auditscreening ska erbjudas alla gravida vid det första barnmorskebesöket.

Audit speglar alkoholkonsumtionen året innan man blev gravid. Vanor före graviditeten predicerar bruk under graviditet. Gå igenom Auditsvaren med kvinnan/paret och journalför Auditpoängen i MHV1 och MHV3 under sökordet Livsstil.

Använd gärna motiverande samtalsmetodik. Time Line Follow Back - TLFB speglar alkoholkonsumtionen under graviditeten, det vill säga visar barnets exponering. TLFB används vid höga Auditpoäng och när kvinnan har frågor eller oro över vad hon har druckit under graviditeten.

Audit 0-5 poäng: Troligen ej riskbruk. Erbjud information om alkoholeffekter under graviditet. Använd gärna informationsmaterial.

Audit 6-9 poäng: Tyder på riskbruk av alkohol före graviditeten. Använd TLFB. Samtal förs kring svaren, utförlig information ges, viktigt att även partner får samma information. Utökade insatser kan behövas. Erbjud täta kontakter i tidig graviditet. Fråga enligt rutin i vecka 32 samt oftare om det finns skäl.

Audit 10 poäng eller mer: Tyder på en betydande hög alkoholkonsumtion när kvinnan inte är gravid vilket kan innebära överhängande hälsorisker för kvinnan. Använd TLFB. Samtal förs kring svaren, utförlig information ges, viktigt att även partner får samma information. Läkartid ska erbjudas. Kvinnan ska alltid erbjudas kontakt med Rosenlunds mödravårdsteam eller Maria Beroendecenter. Om kvinnan avböjer detta bör barnmorskan kontakta någon av enheterna för eget stöd för fortsatt handläggning. Ärendet dras anonymt. Anmälan till socialtjänsten bör övervägas. Förmedla med kvinnans samtycke kontakt med BVC i slutet av graviditeten.

Möjliga samarbetspartners/remissinstanser

Rosenslunds mödravårdsteam, Rosenlunds sjukhus

Rosenlunds mödravårdsteam,Box 179 03, 118 95 Stockholm. Besöksadress: Tideliusgatan 26, Katarinahuset 1 tr

Lokal beroendemottagning

Kurator på listad vårdcentral

BUP

Socialtjänst

Lokal tvärprofessionell samverkansgrupp.

Mer information

 

Utfärdat: 2010-10-16
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare