Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Definition

Enligt WHO Hb < 110g/l, på grund av att hemodilution kan gränsen sättas till 105g/l i mitten av graviditeten.

Bakgrund

Det finns ingen evidens för att rutinmässig järn- och/eller annan vitamin substitution förbättrar graviditetsutfallet.

Anemi kan påverka graviditeten och fostret negativt.

Postpartumanemi är associerat med uttalad trötthet, infektion och depression. 95 procent av anemierna under graviditet beror på järnbrist.

1/3 av kvinnor i fertil ålder har dåliga järndepåer. Anemi är vanligare bland tonåringar, veganer, tvillinggravida och hos kvinnor med kort intervall mellan graviditeterna. Rökning ger högre Hb utan att kvinnan har mera järn i kroppen.

Primär handläggning på lokal barnmorskemottagning

Ferritin och Hb taget i tidig graviditet

Ferritin och Hb taget i tidig graviditet vägleder behov av järn terapi under graviditet.

 • Om s- ferritin är < 20 ug/l starta järnbehandling 100 mg x 1-2.
 • Om s- ferritin 20-60 ug/l rekommenderas järnsubstitution från mitten av graviditeten
 • Om s- ferritin > 60 ug ingen järnmedicinering.
 • Om kvinnan är frisk och s- ferritin är förhöjt (< 500) behövs ingen ytterligare utredning i graviditeten.
 • Om Hb < 110 g/l (<105 g/l 2:e trimester) och ingen järnbrist föreligger eller att patienten inte svarat på behandling 4-6v, utred eller remittera med tanke på andra anemiorsaker, se utvidgad utredning nedan.

Om Ferritin inte tas i tidig graviditet

 • Om Hb 100-110 g/l i tidig graviditet ska järnbehandling påbörjas med 100 mg x 1-2.
 • Om patienten inte svarar på behandling efter 6-8 veckors behandling, utred med anamnes och blodstatus.
 • Om Hb <100 g/l: konsultera läkare. Utredning med blodstatus, s-ferritin - järntabletter ska utsättas 3 dagar före provtagning - samt kostanamnes.
 • Om utredningen tyder på järnbrist försök att optimera järnbehandlingen och ordinera 100 mg x 1-2
 • Om utredningen inte tyder på järnbrist eller om patienten inte svarar på behandling efter 4-6veckor:  utred eller remittera med tanke på andra anemiorsaker.
  Se förslag utredning nedan.

Förslag på utvidgad anemiutredning:

 • Compliance (tar patienten sina tabletter?)
 • Blodstatus
 • Celler
 • Reticulocyter
 • Folat
 • Kobalamin (B12)
 • Ferritin
 • LD
 • Haptoglobin
 • Billirubin
 • Vid misstanke om Thalassemia eller Sickelcellsanemi:
  Hemoglobinfraktion (Hb fetalt, Hb-fraktion utlåtande, Hemoglobin A2).

Andra anemiorsaker

 • Folatbrist. Folsyra finns i grönsaker, frukt, animaliskt protein, lever och njure. Stort behov föreligger vid hemolytiska anemier.
 • B12-brist Laktovegetarianer eller veganer. Gastric bypass opererad, magtarmrubbningar, till exempel Mb, Crohn, Celiaki.
 • Hemolytiska anemier: Hereditär sfärocytos är den vanligaste förekommande hemolytiska anemin i Sverige, Thalassemia (ferritin normalt) vanlig i medelhavsländer och SO-Asien. Om båda de blivande föräldrarna är heterozygota finns risk att barnet får en allvarligare form. Homozygot thalassemi kan diagnosticeras med CVB eller AC. Sickelcellsanemi högst frekvens i Afrika. Autoimmun immunhemolytisk anemi (AHAI).

Förslag på behandling vid okomplicerade fall

 • Järnbrist: Tablett 100 mg tvåvärt järn, 1-2/dag
 • Folsyra brist: Tablett 1-5mg folsyra, 1x1/dag
 • B12 brist: Tablett 1mg cyanokobalamin 2x2 1 mån sedan 1x1/dag.

Vid oklar eller svårbehandlad anemi bör patienten remitteras till Spec-MVC

Ferritin är bland annat ett mått på järndepåer i kroppen. Provtagning i graviditeten ger vägledning om behov av järn, som är den vanligaste orsaken till anemi. Lätt förhöjda ferritinvärden hos friska kvinnor ska inte ge upphov till oro och behöver inte föranleda vidare provtagning. Vid ferritinvärden 350-500 ug/l kan patienten remitteras till vårdcentral för ny provtagning cirka tre månader postpartum. Ferritinvärden över 500 ug/l, rekommenderas utredning under graviditet.

 

Utfärdat 2010-11-11
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare