Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Anorexia nervosa debuterar vanligen under tonåren. I Sverige förekommer en restriktiv form med endast självsvält i en-två procent och en bulimisk form i fem procent, där självsvält omväxlar med hetsätning. Forskning tyder på att ätstörning kan drabba 11 procent av havande kvinnor, men förloppet kan se mycket olika ut.

Många kan uppleva symtomförbättring under graviditeten, men återfallsrisken bör förväntas vara förhöjd 22 procent. Lägre födelsevikt, minskat huvudomfång och mikrocefali är risker för barnet vid ätstörning, förhöjd risk för kejsarsnitt, missfall och postpartumdepression hos modern.

Kontroller under graviditeten

  • Vid inskrivningssamtalet ska alla kvinnor tillfrågas om hon har eller tidigare har haft ätstörning. Vaksamhet på lågt BMI, upptagenhet med och oro kring vikt, tidigare menstruationsstörningar, gastrointestinala symtom, svältsymtom och tecken på upprepade kräkningar, samt psykiska problem är mycket viktigt.
  • Erbjud tätare barnmorskekontroller och eventuellt remittering till kurator, psykolog psykiatriker eller dietist
  • Läkarbesök i tidig graviditet för planering av graviditeten och information om ökad risk för tillväxthämning hos barnet och postpartum depression hos kvinnan.
  • Kontrollera kvinnans vikt vid varje besök, i samråd med kvinnan, eftersom det är viktigt att en gravid kvinna får i sig näringsriktig kost under graviditeten.
  • Extra tillväxtkontroll graviditetsvecka 32.
  • Kontakta BVC i samråd med kvinnan innan förlossningen, om oro finns för postpartumdepression, problem med amning eller anknytning mellan mor och barn.
  • Planera för en tidig efterkontroll för att fånga upp kvinnor med postpartum depression.
  • Eventuellt remiss till ätstörningmottagning. Där kan kvinnan få hjälp med bland annat att äta rätt under graviditet och amning. Graviditetsövervakning, föräldrastöd mm ska kvinnan få hjälp med på barnmorskemottagningen.

Stöd för personer med ätstörning

 

Utfärdat: 2012-03-30
Reviderad:2015-02-03
Gäller tills vidare