Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Astma

Astma är en vanlig sjukdom även under graviditet. Olika studier har visat en astmaprevalens hos gravida på 4-8 procent och en försämring av astman under graviditet hos 20-40 procent.

Fysiologi

Ökad progesteronhalt under graviditet ger progesteronmedierad stimulering av andningscentrum, som i sin tur ger ökad minutventilation och hyperventilation med respiratorisk alkalos. Risk finns för minskat blodflöde till placenta som kan ge fetalhypoxemi.

I olika studier har man sett en ökad risk för tillväxthämning, preeklampsi, prematur förlossning och förekomst av övergående neonatal tachycardi hos gravida med obehandlad astma.

Behandlingsprincip

Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än astma hos icke gravid. Risk för att fostret kommer till skada av svår och underbehandlad astma överstiger eventuella risker av astmaläkemedel, enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2007.

Mål

  • Optimal astmakontroll
  • Behålla en normal andningsfunktion.
  • Förhindra exacerbationer, förhindra komplikation hos moder och foster.

Behandling

Kortverkande och långverkande beta-agonister, antileukotriener (ej nyinsättning) samt glukokortikoider antingen som inhalation eller peroralt, kan enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2009 användas som vanligt under graviditet och amning.

Allergisk rinit

Behandlingsprincip

Intranasal kortison rekommenderas
Antihistaminerna Loratadin, Cetirizin samt Desloratadin kan användas.

Utfärdad: 2008-12-18
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare