Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

 • Vid inskrivningsbesöket informerar inskrivande barnmorska muntligt och skriftligt.
 • Om patienten är tveksam rekommendera samtycke till att provet sparas tills vidare. Skicka med nej-talong.
 • Om patienten säger nej till att provet sparas får patienten nej-talongen med sig hem.
 • Nej-rutan på remissen fylls i.
 • Graviditeten räknas som en vårdepisod och samtycke behöver därför endast inhämtas vid första provtagningstillfället.

Gynekologisk cellprovtagning

 • Patienten får information genom kallelsen.
 • Provtagande barnmorska ansvarar för att patienten har tillfrågats och att samtycke inhämtats.
 • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med informationsbroschyr samt nej-talong.
 • Om patienten säger nej till att provet får sparas, får patienten nej-talongen och informationsbroschyr med sig hem. Nej-rutan på kallelsen fylls i.

Preventivmedelpatienter

 • Provtagande barnmorska ansvarar vid cellprovtagning för att patienten får skriftlig och muntlig information samt att samtycke inhämtats.
 • Tveksamma eller patienter som inte ger samtycke: se under gynekologisk cellprovtagning.

Utfärdat: 2005-02-25
Reviderat: 2015-01-15
Gäller tills vidare