Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Gravida

  • Vid inskrivningsbesöket informerar inskrivande barnmorska om biobankslagen. Den gravidas svar ska registreras i journalen. Hänvisa patienten till 1177 om mer information önskas.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med nej-talong.
  • Om patienten säger nej till att provet sparas får patienten nej-talongen med sig hem. Nej-rutan på remissen fylls i.
  • Graviditeten räknas som en vårdepisod och samtycke behöver därför endast inhämtas vid första provtagningstillfället.

Gynekologisk cellprovtagning

  • Patienten får information genom kallelsen.
  • Provtagande barnmorska ansvarar för att patienten har tillfrågats och att samtycke inhämtats.
  • Om patienten är tveksam rekommendera patienten att samtycka till att provet sparas tills vidare. Skicka med informationsbroschyr samt nej-talong.
  • Om patienten säger nej till att provet får sparas; ge patienten nej-talongen med skriftlig information. Fyll i nej-rutan på kallelsen.

Preventivmedelspatienter

  • Vid blodprovstagning på preventivmedelspatienter så ansvarar provtagande barnmorska för att patienten får information samt att samtycke inhämtats.
  • Patienter som inte ger samtycke kryssa i remissen och lämna nej-talong till patienten.Utfärdat: 2005-02-25
Reviderat: 2016-12-09
Gäller tills vidare