Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tvillinggraviditet ger en ökad risk att utveckla hypertoni, preeklampsi, hepatos och postpartumblödning. Prematurfödsel är vanligare och cirka 50 procent föder före 37 fulla graviditetsveckor. Intrauterin tillväxthämning är vanligare än vid enkelbörd.

Handläggningen baseras på chorionicitet.

Remittera gärna till ultraljudsmottagning för ultraljud vid misstanke om duplex eller vid osäkerhet gällande chorionicitet.

Det är viktigt att skilja mellan

 • Dichoriotisk diamniotisk, DCDA, tvillinggraviditet: den vanligaste formen, cirka 70 procent. Antingen dizygota, 80 procent, eller monozygota, 20 procent. Tydlig skiljevägg med lambdatecken, separata placentor.
 • Monochoriotisk diamniotisk, MCDA, tvillinggraviditet: cirka 30 procent av alla tvillingar är alltid monozygota. Tunn skiljevägg, inget lambdatecken, en gemensam placenta. Ökad risk för tvillingtransfusion, TTS, cirka 10-15 procent samt tillväxthämning hos ena tvillingen, cirka 10-15 procent. MCDA har 3-4 gånger ökad risk för kongenitala missbildningar. Det finns även en 3-5 procentig risk för TAPS, twin anemia polycytemia sequence.
 • Monochoriotisk monoamniotisk, MCMA, tvillinggraviditet: endast en gemensam hinnsäck samt gemensam placenta. Ovanlig form, 1 procent, med hög risk för navelsträngskomplikationer under graviditeten eller förlossningen, ökad risk för intrauterin fosterdöd samt missfall. Har liksom MCDA tvillingar ökad risk för TTS, selektiv tillväxthämning samt kongenitala missbildningar.

Riktlinjer för ultraljudsundersökning:

 • DCDA: Om normal och likformig tillväxt, ultraljudskontroller i graviditetsvecka 28, 32 och 36.
 • MCDA: Ultraljudskontroller (tillväxt, fostervattenmängd, urinblåsa) varannan vecka från graviditetsvecka 16 till förlossning. Ultraljuden bör utföras på specialistultraljudsmottagning.
 • MCMA: Tillväxtkontroller varannan vecka fram tills graviditetsvecka 28. Därefter minst 1 gång per vecka eller enligt individuell bedömning. Dessa graviditeter kontrolleras helt via Spec-MVC och specialistultraljudsmottagning.

Kontroller på barnmorskemottagning

 • DCDA: Om allt förlöper normalt, kan barnmorske- och läkarkontroller ske på egen barnmorskemottagning. Barnmorskekontroller varannan vecka från graviditetsvecka 24 till 36 veckor, därefter varje vecka. Läkarkontroller på egen barnmorskemottagning efter ultraljud i graviditetsvecka 28, 32 och 36 med observans på risk för prematurbörd, preeclampsi och eventuell sjukskrivning. Förlossningsplanering på Spec-MVC i graviditetsvecka 32-34 om allt förlöper normalt. Remiss kan skrivas av barnmorska till Spec-MVC.
 • MCDA: Barnmorskekontroller på egen barnmorskemottagning med samma intervall som för DCDA fram tills graviditesvecka 34, därefter varje vecka. Tidigt läkarbesök på Spec-MVC i samband med diagnos MCDA för information och medicinsk bedömning samt i graviditesvecka 32-34 för förlossningsplanering på Spec-MVC. Däremellan läkarkontroller efter individuell bedömning på Spec-MVC.
 • MCMA: Kontrolleras endast på Spec-MVC och planeras individuellt.

Rutinmässig ultraljudsbedömning av cervix

Värdet av rutinmässig ultraljudsbedömning av cervixlängd i andra trimestern vid tvillinggraviditet för att bedöma risken för prematurbörd är oklart, då det ännu inte finns någon evidensbaserad intervention för att förhindra prematur förlossning vid flerbörd.

Förlossning:

 • DCDA: Ställningstagande till förlossning i graviditetsvecka 38+0.
 • MCDA: Ställningstagande till förlossning i graviditetsvecka 37+0.
 • MCMA: Individuellt, men förlöses med sectio senast i graviditetsvecka 34+0.

Utfärdat: 2008-04-15
Reviderat: 2014-08-08
Gäller tills vidare