Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tvillinggraviditet ger en ökad risk att utveckla hypertoni, preeklampsi, hepatos och postpartumblödning. Prematurfödsel är vanligare och cirka 50 procent föder före 37 fulla graviditetsveckor. Intrauterin tillväxthämning är vanligare än vid enkelbörd.

Handläggningen baseras på chorionicitet.

Remittera gärna till ultraljudsmottagning för ultraljud vid misstanke om duplex eller vid osäkerhet gällande chorionicitet.

Det är viktigt att skilja mellan

  • Dichoriotisk diamniotisk (DCDA) tvillinggraviditet: den vanligaste formen (cirka 70 procent). Antingen dizygota (80 procent) eller monozygota (20 procent). Tydlig skiljevägg med lambdatecken, separata placentor.
  • Monochoriotisk diamniotisk (MCDA) tvillinggraviditet: (cirka 30 procent av alla tvillingar) är alltid monozygota. Tunn skiljevägg, inget lambdatecken, en gemensam placenta. Ökad risk för tvillingtransfusion (TTS) (cirka 10-15 procent) samt tillväxthämning hos ena tvillingen (cirka 10-15 procent). MCDA har en 3-4 gånger ökad risk för kongenitala missbildningar. Det finns även en 3-5 procent risk för TAPS (twin anemia polycytemia sequence).
  • Monochoriotisk monoamniotisk (MCMA) tvillinggraviditet: endast en gemensam hinnsäck samt gemensam placenta. Ovanlig form (1 procent) med hög risk för navelsträngskomplikationer under graviditeten eller förlossningen, ökad risk för intrauterin fosterdöd samt missfall. Har liksom MCDA tvillingar ökad risk för TTS, selektiv tillväxthämning samt kongenitala missbildningar.

Handläggning

Chorionicitet Barnmorskebesök Läkarbesök Ultraljud Spec-MVC Förlossning
DCDA Från graviditetsvecka 24 varannan vecka. Från graviditetsvecka 36 varje vecka. Läkarbesök i graviditetsvecka 28, 32 och 36. Tillväxtkontroller i graviditetsvecka 28, 32 och 36. Förlossningsplanering i graviditetsvecka 32-34, remiss läkare alternativt barnmorska. Ställningstagande i graviditetsvecka 38+0.
MCDA Från graviditetsvecka 24 varannan vecka. Från graviditetsvecka 34 varje vecka. Individuell bedömning från spec-MVC. Tillväxtkontroll, fostervattenmängd samt urinblåsa från graviditetsvecka 16 varannan vecka. Besök vid bekräftande av MCDA. Förlossningsplanering i graviditetsvecka 32-34. Ställningstagande i graviditetsvecak 37+0.
MCMA Eventuell FUB. Alla kontroller sker på spec-MVC.   Tillväxtkontroll fram till graviditetsvecka 28 varannan vecka därefter minst 1 gång/vecka. Besök vid bekräftande av MCMA. Individuell vårdplanering. Alla kontroller sker på spec-MVC. Sectio senast i graviditetsvecka 34+0.

 

 

Utfärdat: 2008-04-15
Reviderat: 2016-12-12
Gäller tills vidare