Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Bakgrund

Epilepsi är en kronisk sjukdom med en prevalens av 0,3-0,4 procent i den fertila kvinnliga populationen. Det är något vanligare med graviditetsinducerad hypertoni och preeklampsi för dessa kvinnor.

Det är viktigt att kvinnan tar sina mediciner och inte avbryter sin behandling. Abrupt utsättande av antiepileptika kan orsaka hopade anfall, status epilepticus, vilket kan vara livshotande för såväl moder som foster.

Det finns en liten ökning av antalet missbildningar som huvudsakligen kan tillskrivas den antiepileptiska behandlingen.

Efter förlossningen kan det i enstaka fall förekomma utsättnings symptom hos barnet på grund av medicinering. Som för alla mediciner är det viktigt att preparat och dos av medicin dokumenteras i Obstetrix.

Handläggning

Man bör förvissa sig om att kvinnan har regelbunden kontakt med en neurolog och att behandlande neurolog är informerad om graviditeten. Det är neurologen som bedömer eventuellt behov av dosändring i medicineringen. Om neurolog kontakt saknas ska remiss skrivas till Neurologmottagning. 

Kvinnan ska erbjudas läkarkontakt på Mödrahälsovården och vid behov remiss till Specialist Mödravård, för planering och handläggning av graviditet och postpartumperiod. Riktat ultraljud kan vara indicerat.

Folsyrarekommendationen är den samma som för andra kvinnor.

  

Utfärdat: 2010-12- 14
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare