Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt artikel 7 i FN:s Barnkonvention har alla barn rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Tveksamhet om faderskap

Vid tveksamhet om faderskap för det väntande barnet kontaktas Familjerätten via Socialförvaltningen i den kommun där den gravida är skriven. Vid beslut om rättsgenetisk undersökning görs denna när barnet är fött. Hanteringen av ärendet underlättas om kontakt med Familjerätten tas i god tid före barnets födelse.

Ogifta par

Om modern är ogift kallas hon till Familjerätten efter barnets födelse för att fastställa faderskapet. Modern och fadern kommer i de flesta fall tillsammans och bekräftar faderskapet. En anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med bekräftelsen av faderskapet. Föräldrarna kan innan barnets födelse själva ta kontakt med Familjerätten och upprätta de handlingar som behövs för faderskapsbekräftelsen och anmäla gemensam vårdnad. Faderskapet fastställs dock först efter barnets födelse.

Modern gift, men inte med barnets far

Är modern gift, men inte med barnets far, ska kontakt tas med Familjerätten för att fastställa faderskap. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den man är gift med är barnets fader. Om inte, måste man häva faderskapet och fastställa det rätta faderskapet.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2009-03-06
Reviderad: 2016-06-27
Gäller tills vidare