Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ungefär 20 procent av alla gravida upplever någon form av förlossningsrädsla. Av dem som har fött barn drabbas ungefär två procent av posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan skapa rädsla inför kommande förlossningar.

Rädslan graderas i 3 nivåer

 1. Lätt (oro) Kan prata om förlossningen utan ångest. Tar till sig information muntligt och i skrift. Följsam till kroppens förändring under graviditeten. Lugnas vid samtal om förlossningen.
 2. Måttlig (rädsla) Visar ångest vid samtal om förlossningen. Tänker ofta på förlossningen, har svårt att se sig själv föda. Har negativa föreställningar om hur en förlossning går till och även om hur sjukvården fungerar.
 3. Svår (skräck) Visar ångest vid samtal om förlossningen och undviker helst att tala om den eller tänka på den. Kan inte se förlossningsbilder. Har svårt att sova, vaknar på nätterna med ångest. Kan fungera i arbetslivet när tankarna helt upptas av annat. Svårigheter att koncentrera sig förekommer också. Tror sig inte alls om att kunna föda. Undviker också ofta att förbereda barnets ankomst. Skjutit upp att bli gravid, ibland genomgått abort på grund av rädslan.

Diagnostik

Förlossningsrädslan kan skiljas upp i primär förlossningsrädsla vid första graviditeten eller sekundär efter tidigare förlossning.

Primär förlossningsrädsla:

Lätt

 • Samtal med MHV-barnmorskan inom basprogrammet
 • Förlossningsförberedelse inom föräldrautbildningen

Måttlig

 • Samtal med MHV-barnmorska efter screeningultraljud eller när behov uppkommer, utöver basprogrammet.
 • Remiss till samtalsmottagning om man inte kommer någon vart, alt telefonhandledning m. samtalsbarnmorska

Svår

 • Till mödravårdsläkare för bedömning av psykisk sjuklighet
 • Remiss till samtalsmottagning tidigti graviditeten oberoende av eventuella önskemål angående förlossningssätt.

Sekundär förlossningsrädsla:

Lätt

 • Om tidigare PN, förlossningsgenomgång med MHV-barnmorska
 • Om tidigare komplicerad förlossning ev. till mödravårdsläkare för förlossningsgenomgång och bedömning av förutsättningar för kommande förlossning
 • Vid behov av obstetriskt ställningstagande till förlossningssätt skickas remiss till Spec-MVC

Måttlig

 • Till mödravårdsläkare för bedömning av tidigare komplicerad förlossning
 • Samtal med MHV-barnmorska efter screeningultraljud eller när behov uppkommer, utöver basprogrammet
 • Kan ev. remitteras till samtalsmottagning för möjlighet till bearbetning av tidigare svår förlossningsupplevelse på plats och för eventuellt behov av förlossningsplanering

Svår

 • Till mödravårdsläkare för bedömning av tidigare komplicerad förlossning och eventuell psykisk sjuklighet
 • Remiss till samtalsmottagning tidigt i graviditeten om tidigare vaginal förlossning, och om önskemål om vaginalförlossning trots tidigare sectio
 • Remiss till Spec-mvc tidigt i graviditeten om tidigare kejsarsnitt och önskemål om sectio.

Förslag till handläggning inom mödrahälsovården

Fråga vid inskrivningen och efter rutinultraljud, till exempel:

 • Hur ser du på förlossningen som ska komma? Vilka tankar har du?
 • Hur pass rädd är du för förlossningen på en skala mellan inte det minsta och så rädd som man över huvud taget kan vara? Grad 7-10 bör få följdfrågor enligt ovan och planering, grad 6 följas upp senare.

Mall för remiss

Diagnos

Primär (hos 0-para) eller sekundär förlossningsrädsla, måttlig eller svår.

Önskad undersökning/åtgärd

Stödamtal/ Förlossningsplanering/ Ställningstagande till sectio.

Anamnes 

 • Paritet, ålder, BPU
 • Obstetrisk anamnes, annan sjuklighet
 • Tidigare traumatisk förlossningsupplevelse
 • Aktuell eller tidigare psykisk sjukdom
 • Aktuell stödkontakt exempelvis psykolog, psykiatrikontakt
 • Eventuella uttalade önskemål om förlossningssätt
 • Vad man redan gjort inom mödrahälsovården
 • Vad behövs ytterligare?

Uppföljning

Viktigt att i samband med eftervårdsbesök på barnmorskemottagning eller Spec-mvc, fråga efter förlossningsupplevelsen för de som uttryckt förlossningsrädsla och för de som genomgått akut sectio, VE eller annan komplicerad förlossning.

Krisreaktion efter svår förlossningsupplevelse

Föreslå kontakt med förlösande team. Remiss till samtalsmottaging eller Mödrahälsovårds-/BHV-psykolog.

Utfärdat 2015-01-15
Gäller tills vidare