Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

GBS finns huvudsakligen hos människan i tarmfloran, både hos män och kvinnor, ofta med kolonisering av urogenital slemhinna. Omkring 30 procent av alla gravida kvinnor i Sverige är koloniserade med GBS i slidan/rectum och koloniseringen kan variera över tid hos en individ. Cirka 70 procent av barnen till kvinnor som är bärare med GBS blir koloniserade i samband med vaginal förlossning.

Incidensen av GBS sepsis hos nyfödda barn varierar mellan 0,2-2 fall/1000 levande barn. Mortaliteten är fem procent och är betydligt större hos för tidigt födda barn. Fynd av GBS i urinen under graviditet, oavsett bakterietal, är ett tecken på höggradig vaginal kolonisering, vilket medför ökad risk för att barnet ska drabbas av infektion.

Handläggning av gravida kvinnor med grupp B- streptococcer, GBS, under graviditet

  • Profylax mot GBS infektion under graviditeten ska inte ges då det inte minskar risken för GBS kolonisation i samband med förlossningen.
  • Urinodling kontrolleras endast vid symtom hos den gravida kvinnan. Vid koncentration av GBS i urinen ≥ 100 000 IU/ml ska behandling med T Fenoximetylpenicillin 1g 1x3x5 ges. Vid uttalade symtom kan behandling övervägas vid lägre koncentration.
  • Kontrollodling behöver inte göras.
  • GBS i urinodling ska noteras i MHV journalen vid positiv odling samt vid sammanfattningen i graviditetsvecka 36. Behandling ska ges i samband med förlossningen oavsett bakteriekoncentration, gäller endast vid vaginal förlossning
  • Har den gravida kvinnan tidigare fött ett barn, som drabbats av tidigt insättande neonatal GBS sepsis, intrauterin fosterdöd, IUFD, eller sen abort där GBS varit trolig orsak, ska hon till läkare för bedömning i tidig graviditet.
  • Kvinnor med GBS i tidigare graviditet ska endast odlas vid symtom. Är kvinnan asymtomatisk ska hon ej behandlas parenteralt under förlossningen
  • Vid Pc allergi kan Erytromycin eller Klindamycin övervägas men Erytromycin ger liten ökad risk för hjärtmissbildning om det ges i tidig graviditet och man har sett ökande andel resistensutveckling av Makrolider ffa, Erytromycin de senaste 10 åren.
  • Ge information om ej tidig hemgång.

Utfärdat: 2008-12-18
Reviderad: 2015-02-03
Gäller tillsvidare