Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Bakgrund

Under de senaste åren har utnyttjandet av fetmakirurgi ökat och gastric bypass, GBP, är den vanligaste operationsmetoden. Operationen innebär att magsäcken kopplas bort, man sparar en liten magsäcksficka och kopplar tunntarmen dit.  Detta innebär att en malabsorption av födointag, även en djupgående förändring i mag- tarmkanalens fysiologi kan orsaka närings- och metabola komplikationer. GBP medför en livslång anpassning med begränsat födointag och substitution av vissa vitaminer och mineraler.

Patienter opererade med GBP bör följas upp under minst ett år hos den opererande enheten, därefter hos läkare vid vårdcentral. Rekommendationen är att man ska vänta cirka ett år innan man blir gravid. Gravida som genomgått GBP ska alltid erbjudas läkarbesök i tidig graviditet.

Kvinnor opererade med GBP ska erhålla livslång behandling med följande vitaminer och mineraler:

  • T. Multivitamin 1x1
  • T. B12 1mg 2x1
  • T. D vitamin-calcium 1x2,2x2 tredje trimester.
  • Alla gravida och ammande kvinnor ska ha tillskott av järnpreparat tvåvärt järn 100mg 1x1 (mera kan ej tas upp på grund av operationen) samt folsyra 5mg 1x1 från 4 veckor innan planerad graviditet under hela graviditeten och amningsperioden.

Provtagning

Dessa kvinnor är i allmänhet välkontrollerade i sin nutritionsstatus via opererande enhet eller primärvården.

Vid misstanke på näringsbrist kan följande prover tas:

Blodstatus, S-Ferritin, B-12, folsyra, 25-OH vit-D, S-Ca, S-P, S-Mg, S-Zn, S-albumin.

Vid otillräcklig effekt av per os behandling ovan, överväg injektionsbehandling B12 och järn.

Ultraljud

Tillväxtkontroll graviditetsvecka 32.

Risk för inre bråck efter GBP

Inre bråck är en relativt vanlig komplikation som drabbar så många som 5-15 procent av opererade patienter. Vid klinisk misstanke på inre bråck eller oklara buksmärtor ska tidig kontakt tas med kirurg för diskussion och bedömning 

Misstanke om gravidietsdiabetes

OGTT kan ej utföras på grund av dumpingsymtom. Vid misstanke om graviditetsdiabetes, följ regionala riktlinjen Graviditetsdiabetes-screening och behandling tre dagar i en vecka.  

 

 

Utfärdat: 2012-03-20
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare