Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Plasmaglukos

P- glukos tas på samtliga gravida vid inskrivning, samt vid rutinbesök omkring graviditetsvecka 25, 29, 32/33 och 37/38. Svaret dokumenteras på MHV 2.

Peroral glukosbelastning vid 24-28 graviditetsveckors graviditet ska göras om:

  • tidigare graviditetsdiabetes
  • tidigare stort barn (≥ 4,5 kg eller + 2 standarddeviationer)
  •  BMI ≥ 35
  • indicerad OGTT tidigare i graviditeten med normalt utfall.

Peroral glukosbelastning ska göras snarast om:

  • slumpmässigt kapillärt p-glukos ≥ 9 mmol/l
  • accelererad fostertillväxt och/eller polyhydramnios.

Peroral glukosbelastning, OGTT, ska inte utföras på barnmorkemottagning utan på laboratorium, till exempel en vårdcentral. Kvinnan ska vara fastande åtta timmar före glukosbelastningens start. Diet ska inte påbörjas innan belastning.

Om glukosbelastning utförts  i tidig graviditet och utfallit  normalt ska ny glukosbelstning göras  i graviditetsvecka 24-28.

Om kvinnan genomgått gastric bypass ska hon inte göra glukosbelastning på grund av risk för dumping. Istället kontrolleras p-glukos i tre dagar under en vecka, fastande på morgonen och 90-120 min efter huvudmåltider - frukost, lunch, middag och dokumenteras på avsedd lista. Diagnos ställs utifrån dessa svar. Se även riktlinje om gastric bypass:

Nedsatt glukostolerans

Om faste p- glukos är < 7 mmol/l  men 2-timmars p- glukos är mellan 10,0 och 12,1 mmol/l  ska kostråd, råd om fysisk aktivitet och anvisningar om självkontroll av p-glukos ges.

P- glukos ska kontrolleras 3 dagar/vecka, fastande på morgonen och 90-120 min efter huvudmåltider - frukost, lunch, middag och dokumenteras på avsedd lista.

• Fastevärde bör inte vara högre än 6 mmol/l.

• Värde efter 90-120 min efter måltid bör inte överstiga 8 mmol/l.

Första avstämningen sker efter två veckor hos barnmorskan. Om tre värden eller mer under en vecka överstiger målvärdena ska kvinnan remitteras till Spec- MVC för bedömning respektive ställningstagande till insulinbehandling.

Vid okomplicerad kostbehandlad graviditetsdiabetes följs kvinnan fortsättningsvis hos ordinarie barnmorska och fortsätter med blodsockerkontroller enligt ovan. Övriga graviditetskontroller och förlossningsplanering som för andra gravida.

Diagnos graviditetsdiabetes

Om faste p- glukos är ≥ 7 mmol/l och/eller 2-timmars p- glukos ≥ 12,2 mmol/l vid glukosbelastning, föreligger manifest diabetes. Tag kontakt med Spec - MVC för snar bedömning och sannolik insulinbehandling. Kostråd, råd om fysisk aktivitet och anvisningar om självkontroll av p-glukos på morgonen och 90-120 min efter måltid initieras skyndsamt. Kvinnan ska informeras om att notera p-glukosvärden. Fortsatta kontroller sker därefter på Spec- MVC som tar över behandlingsansvar för dessa kvinnor.

Uppföljning post partum

Kvinnor som haft nedsatt glukostolerans/graviditetsdiabetes löper stor risk att senare insjukna i typ 2 diabetes, därför bör alla dessa kvinnor få råd om kost, motion och viktreduktion. Läkarbesök vid efterkontroll och remiss till vårdcentral för uppföljning och vidare handläggning om detta inte ombesörjts via spec MVC.

Blodsockerlista

Blodsockermätare, teststickor och lansetter

Beställningsportalen

Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar.

 

Utfärdat: 2011-04-15
Reviderad: 2015-03-01
Gäller tills vidare