Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

  • Laboratoriet svarar ut labresultatet till den MVC som skrivit remissen både via brev och telefon.

  • Barnmorskan på MVC kontaktar medicinskt ansvarig läkare på MVC samt barnmorska på Spec MVC K 59 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Lena Rolfhamre eller Marlene Jander 08- 585 866 33  för vidare handläggning. De ordnar tid på Infektionsmottagningen på I56, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, samma dag som beskedet ges eller dagen efter, samt ger en bm-tid på  Spec-MVC K 59 snarast.

  • Information om provresultatet till kvinnan, och helst även till hennes partner, ges på MVC av läkare. Tid för fortsatt omhändertagande i anslutning till att beskedet ges ska vara ordnad. OBS: ge aldrig beskedet på en fredag.

  • Patienten ska ha med sig legitimation och papperskopia på provsvaret till Infektions-mottagning I 56.

  • Konfirmationstest tas på Infektionsmottagning I 56.

  • Om det inte går att få tag på ansvarig läkare kontaktas MÖL eller specialistmödravården på det sjukhus MVC har samverkansavtal med.

  • Om det inte finns möjlighet till läkarkontakt på MVC för att ge kvinnan information om provsvaret kontaktas Spec- MVC K 59. 

  • Patienten ska få sitt besked snarast, men inom en vecka.

Utfärdat: 2009-05-04
Reviderat: 2015-01-15
Gäller tills vidare 

Detta dokument är utfärdat i samråd med Bm Lena Rolfhamre, Bm Marlene Jander, Spec-läk, Anneli Kaldma och Öl Karin Pettersson, Spec-MVC K 59 Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge