Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hinnsvepning är en ickefarmakologisk metod som kan användas för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart. Hinnsvepning i fullgången tid minskar andelen överburna graviditeter.

Enligt SFOG:s och SBF:s basprogram rekommenderas upprepad hinnsvepning i fullgången tid i syfte att initiera förlossningsstart. Enligt Cochrane rapport (2) minskar risken för induktion vid överburenhet med 14 procent.

Hinnsvepning innebär att undersökaren för in pek- och långfinger i cervixkanalen till inre modermunnen. Därefter lossas fosterhinnor från det nedre uterinsegmentet med en eller flera cirkelrörelser.

Kriterier för hinnsvepning

Hinnsvepning för att initiera förlossningsstart kan erbjudas av barnmorska/läkare verksam vid barnmorskemottagning. Följande kriterier ska uppfyllas:

  • Graviditeten har passerat datumet för beräknad förlossning, gärna graviditetsvecka  41+0 då kvinnan har varit på ultraljudskontroll.
  • Föregående fosterdel huvud är fixerat i bäckeningången.
  • Barnmorskan/läkaren är väl insatt i hur en hinnsvepning utförs och har erfarenhet av proceduren.
  • Barnets hjärtljud avlyssnas före och efter hinnsvepningen.
  • Den gravida kvinnan är välinformerad om hur proceduren går till och om obehag/smärta och eventuell blödning och sammandragningar som undersökningen kan medföra. 
  • Anledning till åtgärd, cervixstatus och resultat dokumenteras i Obstetrix.

Kontraindikationer

Placenta praevia och lågt sittande placenta, tidigare sectio,oklar vaginal blödning under graviditeten,  uppskattad fostervikt >4500g, duplex, sätesbjudning, tidigare IUFD, misstänkt fetal missbildning, misstänkt tillväxthämning, diabetes, hypertoni, preeklampsi, aktiv herpesinfektion eller pågående cervixinfektion.

Utfärdat 2015-01-15
Gäller tills vidare