Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Illamående och kräkning förekommer hos 50-90 procent av alla gravida. Symtomen debuterar oftast tidigt vanligtvis i graviditetsvecka 4-8. Orsaken är fortfarande okänd men förmodas bero på de hormonella förändringarna under graviditeten.

Den svåraste formen kallas hyperemesis gravidarum och förekommer i 0.3-2 procent av alla graviditeter. Detta tillstånd är ofta förknippat med dehydrering, elektrolytrubbningar, viktnedgång och ketonuri.

Besvären avklingar oftast spontant före graviditetsvecka 12 men senast i graviditetsvecka 20. 10 procent har besvär under hela graviditeten. Kvinnor med graviditetsillamående har lägre missfallsrisk.

Riskfaktorer

Hyperemesis vid tidigare graviditeter, flerbörd, mola, låg ålder, ätstörning, psykisk sjukdom, hypertyreos, tidigare mag-tarmbesvär.
Initial handläggning av graviditetsillamående

Några råd som kan hjälpa (trots avsaknad av vetenskapliga belägg)

 • Ät ofta och mindre mål
 • kolsyrade drycker kan vara lättare att dricka
 • undvik det som förvärrar symtomen (individberoende) ofta stekt, fet, starkt kryddad mat
 • prova med kolhydratrik föda
 • te eller mat med ingefära
 • frisk luft, motion, vila.

Första åtgärder på barnmorskemottagning

 • Kontroll av anamnes och status (till exempel hudturgor)
 • Kontroll av vikt, BT, fullständig u-sticka med ketoner
 • Kontroll av tyroideaprover, om ej taget tidigare i graviditeten: TSH, T4 och ev. s-Na, s-K, Hb
 • Behövs psykologiskt stöd?
 • Pyridoxin (B6), T Pyridoxin Recip 40mg 1x3, receptfritt på apotek
 • Ingefärskapslar 400mg, upp till 1g dagligen, receptfritt
 • Meklozin - T Postafen 25mg 1x2, receptfritt på apotek
 • Akupressurband

Handläggning vid graviditetskräkningar

 • Om fortsatta besvär (se bedömning enligt PUQE-score nedan) trots åtgärder enligt ovan, ska den gravida komma till läkare för bedömning och ställningstagande till sjukskrivning. Vid lättare besvär 25-50 procents sjukskrivning, vid uttalade besvär 100 procent, dock längst 2 månader enligt Socialstyrelsens beslutsstöd. Recept på efedrin+koffein, Lergigan comp® 1 x 3-4. Information om att undvika samtidigt kaffeintag!
 • Vid fortsatt ihållande kräkningar trots ovanstående åtgärder hänvisas den gravida till akutmottagning för ställningstagande till poliklinisk vätskebehandling. I vissa fall kan det bli aktuellt med sjukhusvård och behandling med kortisonschema. Akupunkturbehandling på P6, har i några studier visat effekt på illamåendet.

Vid utebliven effekt av behandling

 • Metoklopramid, T Primperan®, kategori C i FASS, främst på grund av att det är ett neuroleptika, med risk för extrapyramidala biverkningar hos barnet. Detta gäller användning i tredje trimestern. Kan användas under en begränsad tid i tidig graviditet.
 • Ondansetron, T Zofran®, 4 mg x 3 kan ges först efter första trimestern, då man sett en misstänkt ökad risk för hjärtmissbildning vid användning i tidig graviditet.

Kvinnor med ihållande kräkningar

 • Tillför vitamin B1, tiamin, T Beviplex forte® 1-3 x 1 på grund av risk för Wernickes encefalopati vid brist. Efter över tre veckors frekventa kräkningar finns risk för Wernickes encefalopati, för gravida som är magsäcksopererade kan det gå snabbare.
 • Kapsel Omeprazol® 20 mg 1x1
 • Kontrollera att mörkhyade och täckta gravida tar D-vitamin

Pregnancy Unique Quantification of Emesis (PUQE) Score

<6 p =mild, 7-12 = måttliga, >13 = svåra graviditetskräkningar


Ringa in det svar som bäst beskriver hur du haft det de senaste 12 timmarna:
1. Av de senaste 12 timmarna, under hur lång tid har du mått illa?

>6 h  4-6 h  2–3 h  ≤1 h  Inte alls
5 4 3 2  1

2. Under de senaste 12 timmarna, hur många gånger har du kräkts?

7 gånger 5-6 gånger 3-4 gånger 1-2 gånger Jag har inte kräkts
5 4 3 2 1

3. Under de senaste 12 timmarna, hur många gånger har du ulkat eller haft kväljningar utan att få upp något?

7 eller mer 5-6 gånger 3-4 gånger 1-2 gånger Inga
5 4 3 2 1


Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2016-07-01
Gäller tills vidare