Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

År 2014 var incidensen av IUFD och tidig neonatal död från graviditetsvecka 22+0, 3/1000 födslar i Sverige.

Värdefulla punkter för dig som barnmorska

Föräldern/föräldrarna kan vara arga/besvikna över det som hänt, kanske på dig som barnmorska eller på personalen på förlossningen.

 • Informera din chef så att du själv kan få extra stöd, såsom kontakt med kurator, företagshälsovård.
 • Genomgång av mödrahälsovårdsjournal och diskussion av handläggning under graviditeten med kollega/kollegor och läkare på bmm.
 • Undersök behov av avvikelserapportering.

Vid misstanke om IUFD på Barnmorskemottagning

 • Vid behov, hjälp till att kontakta partner/anhörig.
 • Ta hjälp av kollega/kollegor med resterande inbokade besök.
 • Kontakta förlossningsklinik.
 • Ordna med transport till förlossningsklinik vid behov.
 • Vid behov, följ med den gravida/paret.

Handläggning på Barnmorskemottagning vid upptäckt av IUFD på förlossningen

Ansvarig barnmorska på förlossningen ska informera barnmorska på barnmorskemottagning. Framför en hälsning till föräldern/föräldrarna och informera om att föräldern/föräldrarna kommer att kontaktas inom två veckor av sin barnmorska.

 • Avboka eventuella inbokade besök på SpecMVC, ultraljudsenheten etcetera.
 • Kontakta föräldern/föräldrarna inom två veckor. Erbjud samtal. Hur hanteras sorgen av föräldern/föräldrarna och eventuellt syskon? Vilket socialt nätverk finns?
 • Samtal om förlossningsupplevelsen. Bjud även in partnern.
 • Erbjud kuratorskontakt eller läkarkontakt för sjukskrivning om det ej är ordnat från kvinnokliniken.
 • Kontrollera att tid för efterkontroll på SpecMVC finns.
 • Erbjud hjälp om kontakt med annan instans önskas till exempel kyrkan.
 • Stötta kvinnan i att inte lägga skuld på sig själv eller anhörig.
 • Samtala om barnet.
 • Erbjud fortsatt kontakt på barnmorskemottagningen.
 • Ge tid för efterkontroll och eventuell planering av ny graviditet om det inte är ordnat via SpecMVC.

Nästa graviditet

 • Tidig inskrivning.
 • Boka läkartid för vårdplanering och remiss till SpecMVC.

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2015-02-09
Reviderad: 2016-06-27
Gäller tills vidare