Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt basprogrammet ska alla gravida erbjudas möjlighet till läkarbesök. För gravida med somatisk eller psykisk sjukdom eller tidigare komplicerad graviditet/förlossning ska bedömning och vårdplanering göras av läkare. Läkaren tar då ställning till om det behövs särskild vårdplanering eller om det räcker med basprogram.

Eventuell särskild vårdplanering skrivs på MHV 3 och kryss markeras i avsedd ruta på MHV 1. Sjukdomstillstånd som uppstår under graviditeten kan föranleda läkarbesök på barnmorskemottagning (BMM) alternativt remiss till Spec-MVC/förlossning.

Till läkare på BMM för bedömning och vårdplanering

Vid sjukdomstillstånd som:

 • njursjukdom
 • kronisk hypertoni
 • thyroideasjukdom
 • epilepsi
 • inflammatorisk tarmsjukdom
 • tid fetmakirurgi
 • känd kronisk anemi
 • behandlingskrävande psykisk sjukdom eller ätstörning
 • annan allvarlig kronisk sjukdom
 • allvarlig ärftlig sjukdom
 • missbruk (alkohol, > 10 cigaretter/d, andra droger)
 • BMI > 35
 • kvinnor från andra länder, se speciell riktlinje.

Vid obstetriska anamnesfaktorer som:

 • preeklampsi, graviditetsinducerad hypertoni
 • tillväxthämning
 • IUFD
 • tidigare barn med allvarlig missbildning eller sjukdom
 • prematur förlossning/sent missfall
 • ablatio
 • skulderdystoci
 • graviditetsdiabetes
 • immunisering
 • svår förlossningsupplevelse eller förlossningskomplikation
 • svår primär förlossningsrädsla
 • gravid via äggdonation
 • äldre förstföderska
 • upprepade missfall.

Den gravida ska erbjudas besök till läkare på BMM alternativt remiss till Spec-MVC vid tillstånd som:

 • avvikelser i tidig screening (infektioner, hypertoni, immunisering, anemi, BMI > 35)
 • hotande förtidsbörd
 • graviditetsinducerad hypertoni alternativt preeklampsi
 • avvikande i SF mätning, (se riklinje om SF mätning)
 • graviditetsdiabetes
 • immuniseringar
 • intrahepatisk gallstas (hepatos)
 • blödning
 • avvikande ultraljudsfynd (flerbörd, placenta previa, missbildningar, myom, etcetera)
 • sätesändläge
 • Önskan om kejsarsnitt, ställningstagande till remiss till Auroramottagning/Spec-MVC
 • nytillkomna sjukdomar som kan påverka graviditet och förlossningsförlopp (trombos, allvarlig infektion, thyreoideasjukdom, etcetera)
 • graviditetsbetingade besvär där bedömning av arbetsförmåga krävs.

Utfärdat 2011-01-28
Reviderad: 2016-08-18