Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enligt basprogrammet ska alla gravida erbjudas möjlighet till läkarbesök.

För kvinnor med somatisk eller psykisk sjukdom eller tidigare komplicerad graviditet/förlossning ska bedömning och vårdplanering göras av läkare. Läkaren tar då ställning till om det behövs särskild vårdplanering eller om det räcker med basprogram.

Eventuell särskild vårdplanering  skrivs in i MHV 3 och kryss markeras i motsvarande ruta på  MHV 1. Sjukdom som uppstår under graviditeten kan också föranleda läkarbesök på BMM alternativt remiss till Spec-MVC/förlossning.

Sjukdomstillstånd  och anamnesfaktorer där kvinnan ska erbjudas tid till specialistläkare i obstetrik/gynekologi eller ST-läkare inom obstetrik/gynekologi och där vårdplanering ska göras av läkare:

 • Njursjukdom
 • Kronisk hypertoni
 • Thyroideasjukdom
 • Epilepsi
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Gastric bypass eller annan liknande överviktskirurgi
 • Känd kronisk anemi
 • Behandlingskrävande psykisk sjukdom eller ätstörning
 • Annan allvarlig kronisk sjukdom
 • Allvarlig ärftlig sjukdom
 • Missbruk: alkohol, > 10 cigaretter/d, andra droger
 • Svår primär förlossningsrädsla
 • BMI > 35
 • Se riktlinje Kvinnor från andra länder:

Obstetriska anamnesfaktorer där kvinnan ska erbjudas besök till specialistläkare i obstetrik/gynekologi eller ST-läkare inom obstetrik/gynekologi och där vårdplanering ska göras av läkare

 • Akut sectio
 • Preeklampsi, graviditetsinducerad hypertoni
 • Tillväxthämning
 • IUFD
 • Prematur förlossning/sent missfall
 • Ablatio
 • Skulderdystoci
 • Graviditetsdiabetes
 • Immunisering
 • Svår förlossningsupplevelse efter instrumentell förlossning eller förlossningskomplikation
 • Infertilitetsbehandling särskilt äggdonation
 • Upprepade missfall

Graviditetsrelaterade tillstånd eller avvikelser där kvinnan ska erbjudas läkarbesök på BMM alternativt remiss till Spec-MVC/ultraljudsmottagning  

 • Avvikelser i tidig screening,  infektioner, immunisering, anemi, högt BT, BMI > 35
 • Hotande förtidsbörd
 • Graviditetsinducerad hypertoni alternativt preeklampsi
 • Graviditetsdiabetes
 • Misstanke om missbildning under pågående graviditet
 • Immuniseringar
 • Intrahepatisk gallstas, hepatos
 • Blödning
 • Avvikande ultraljudsfynd, till exempel flerbörd, placenta previa, missbildningar och myom
 • Sätesändläge
 • Ställningstagande till förlossningssätt
 • Nytillkomna sjukdomar som kan påverka graviditet och förlossningsförlopp, till exempel trombos, allvarlig infektion, thyreoideasjukdom
 • Graviditetsbetingade besvär där bedömning av arbetsförmåga krävs
 • Viktökning

Utfärdat: 2011-01-28
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare