Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla gravida kvinnor ska ges enhetlig och korrekt information om fosterrörelser. Frekvens intrauterin fosterdöd är i Sverige cirka 0,04 procent och har varit oförändrad de senaste 25 åren.

Fosterrörelser tenderar att öka fram till graviditetsvecka 32 och når då en platå. Mot slutet av graviditeten kan fosterrörelserna ändra karaktär men en minskad frekvens är inte normal.

Om den gravida kvinnan upplever en signifikant minskning av fosterrörelserna jämfört med tidigare i den aktuella graviditeten är detta ett viktigt kliniskt tecken som kan ha samband med att det väntade barnet inte mår bra. Studier har visat att det kan finnas ett samband mellan minskad frekvens fosterrörelser och ett dåligt perinatalt utfall.

Riskgrupper

Kvinnor med:

 • upprepade episoder av minskade fosterrörelser.
 • hypertoni, preeklampsi
 • obesitas
 • hög maternell ålder >45 år/låg maternell ålder <18 år
 • diabetes
 • rökning/snus, drog/alkoholmissbruk
 • tidigare IUFD
 • utsatt socioekonomisk livssituation.

Handläggning

 • Alla gravida kvinnor bör informeras runt graviditetsvecka 25 om hur barnet rör sig i livmodern under graviditet och om betydelsen av att snarast höra av sig till vald förlossningsklinik om fosterrörelserna minskar/har upphört.
 • Ringer kvinnan mottagningen alternativt informerar vid ett besök att hon upplever att fosterrörelserna har minskat/upphört ska kvinnan omgående hänvisas till valt förlossningssjukhus.
 • Barnmorskan ska aktivt fråga om fosterrörelser vid varje kontroll från och med graviditetsvecka 25 och anteckna eventuella avvikelser i MHV 3 under sökordet fosterrörelser.
 • Om kvinnan upplever minskade fosterrörelser/inga rörelser alls före vecka 25 ska kvinnan i första hand komma till mottagningen samma dag för auskultation av fosterljud.

 

Utfärdat: 2012-05-22
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare