Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

 • Om en patient på preventivmedelsmottagningen önskar ta ett hivtest är det viktigt att erbjuda henne provtagning. För att testresultatet ska anses som helt tillförlitligt bör sex veckor ha passerat sedan smittotillfället.  Men provet kan tas tidigare och då ska patienten informeras om att ett nytt prov bör tas när sex veckor har passerat.  hivtest ger oftast antigensvar redan två veckor efter smittotillfället.
 • Patienten har rätt att få ta hivtestet anonymt. Provtagande barnmorska ska då ta fram ett reservnummer. 
 • Vid oro kan patienten få information om Noaks Ark 020-78 44 40 alternativt 08-700 46 00.
 • Om patienten har haft sexuell kontakt med hivpositiv partner hänvisas patienten direkt till Infektionsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge alternativt Venhälsan Södersjukhuset, kontaktuppgifter finns nedan.
 • Patienten bör få en återbesökstid för provsvar efter cirka 10 dagar.
 • Barnmorska lämnar besked vid negativt provsvar. Svaret bör ges vid ett personligt besök. Boka helst tid en tid på förmiddagen och aldrig en fredag. Boka om möjligt återbesöket samtidigt som det är läkarmottagning på mottagningen.
 • Vid positivt hivsvar ska alltid barnmorska och om möjligt läkare tillsammans träffa patienten för att lämna besked. Finns ingen läkare på mottagningen så kan mödrahälsovårdsöverläkaren kontaktas alternativt verksamhetschefen.
  Den patientansvariga barnmorskan ska innan besöket kontaktat Infektionsmottagning 2 alternativt Venhälsan och ordnat en tid där helst samma dag åt patienten.
  Om patienten önskar ska hen erbjudas taxiresa och sällskap med barnmorska till sjukhuset. 
  Remiss till Infektionsmottagning 2/Venhälsan ska skickas med patienten alternativt med internpost där det ska anges tacksam för fallanmälan, smittspårning samt råd och förhållningsregler till patient.

Kontakt

Infektionsmottagning 2, Karolinska Huddinge

Ring via växeln 585 800 00 och begär jourtelefon sjuksköterska alternativt jourtelefon kurator.

Venhälsan, Södersjukhuset

Tidsbokning: 616 25 00 Sjuksköterska: 616 39 97

Patientansvarig barnmorska ska erbjudas möjlighet till stöd/handledning.

 

Utfärdat: 11-09-19
Reviderad: 15-09-25
Gäller tills vidare